Aandachtspunten bij verplichting zonne-energie bij gebouwen met hoge elektriciteitsafname

Eerder informeerden wij u over de verplichting voor grote afnemers van elektriciteit in Vlaanderen om zonnepanelen te plaatsen. Inmiddels werd deze verplichting definitief goedgekeurd. Wel dient er voldoende aandacht te worden besteed aan enkele wijzigingen in de modaliteiten. Een overzicht.
637e13086b8762138e628a36 Shoot 2 Thumb

– De uitzonderingen voor boogloodsen en transparante oppervlakten wordt geschrapt. De PV-verplichting geldt per afnamepunt. U moet dus alle gebouwen detecteren aangesloten op het afnamepunt dat onder de PV-verplichting valt en de som bepalen van de horizontale dakoppervlakte (de projectie van de constructie op de grond) van al deze gebouwen. Er wordt voor de verplichting rekening gehouden met de volledige horizontale dakoppervlakte. De oppervlakte die niet bruikbaar of geschikt is wordt niet in mindering gebracht.

– Concreet betekent dit dus voor installaties met een omvormervermogen van meer dan 30 kVA de datum van plaatsbezoek door Fluvius dat aanleiding geeft tot de oplevering van de installatie en dus niet de AREI-keuring.

  • Start dus zeker tijdig met projecten om op tijd aan de verplichting te voldoen.
  • Een plaatsbezoek kan enkel aanleiding geven tot oplevering van de installatie als de nodige documentatie beschikbaar is op de dag van het plaatsbezoek. Zorg ervoor dat dit het geval is, zoniet zal een nieuwe afspraak vastgelegd worden, waardoor de deadline gemist kan worden.
  • Omdat de installateur de inplanning van het plaatsbezoek niet onder controle heeft, is het aangewezen om tijdig de projecten goed te keuren en de installatie van de zonnepanelen en de AREI-keuring voldoende op voorhand in te plannen.
  • Wanneer tijdens het plaatsbezoek door Fluvius niet alle documentatie beschikbaar is op de dag van het plaatsbezoek, zal een nieuwe afspraak vastgelegd worden, waardoor de deadline gemist kan worden.
  • Omdat er een groot aantal plaatsbezoeken nodig zou kunnen zijn kort voor de deadline, mogelijks meer dan 1000 per maand, kan er een bottleneck ontstaan. Sectororganisatie PV Vlaanderen bekijkt met Fluvius en VEKA of hier oplossingen voor gevonden kunnen worden.
  • Op dit moment is er nog geen sprake van maximumtermijnen waarbinnen Fluvius een plaatsbezoek moet uitvoeren

– Er wordt verduidelijkt dat voor de grens van 1 GWh (of lagere grens voor publieke instellingen) de EAN-code voor afname bedoeld wordt. De uitzonderingsmaatregel wanneer het gemiddeld verbruik van de voorgaande 3 kalenderjaren meer dan 10% lager is dan de grens wordt aangepast, waardoor geen rekening gehouden wordt met jaren waarin er geen afname was.

– Voor de aftopping van het piekvermogen op basis van het jaarlijks verbruik zal rekening gehouden worden met de bruto-afname in het eerste jaar dat aanleiding geeft tot het moeten voldoen aan de PV-verplichting. Dit paneelvermogen moet naar boven worden afgerond op een geheel getal. Als de vraag dus later stijgt, stijgt de verplichting niet.

– Bij de beperking op basis van de netstudie, wordt de onthaalcapaciteit en het maximaal nog aansluitbaar injectievermogen op het aansluitingspunt vermeld op de netstudie. Hierbij wordt rekening gehouden met eerder aangevraagde netstudies waarvoor de offerte voor de aansluitwerken ondertekend of nog niet verlopen is. Deze regel geldt echter niet voor elektriciteitsproductie op basis van fossiele energiebronnen die tussen de netstudie en datum van verplichting in dienst genomen wordt, maar andere hernieuwbare energieprojecten of opslagfaciliteiten kunnen dus wel tussen de datum van de netstudie gelinkt aan de verplichting en de datum van de verplichting in dienst genomen worden.

– Voor PV op één van de drie onderstaande locaties doet het er niet toe wie investeert en kan ook een investering door een derde partij.

  1.  daken van de gebouwen aangesloten op het afnamepunt dat onder de verplichting valt (ook indien niet op een eigen site)
  2. Op de eigen site (daken van de gebouwen, marginale gronden, carports of fietsenstallingen of drijvend op wateroppervlakten)
  3. Op een andere eigen site (daken van de gebouwen, marginale gronden, carports of fietsenstallingen of drijvend op wateroppervlakten)

– Zodra een gebouw minimaal 1 niet-publieke eigenaar heeft, geldt voor publieke organisaties niet de lagere afnamedrempel van 250 MWh/100MWh maar wel nog steeds de afnamedrempel van 1 GWh.
– Wijzigingen met betrekking tot de uitzondering omwille van sloop: wanneer er niet binnen de termijnen overgegaan wordt tot sloop met/zonder heropbouw, vervalt de uitzondering.
– Alle verwijzingen naar “elektriciteitsverbruik” worden vervangen door “afgenomen bruto hoeveelheid elektriciteit”.

Simulator en handleiding

VEKA publiceerde een interactieve handleiding met uitleg over alle regels en met concrete voorbeelden, onder andere voor meerdere eigen sites. Deze handleiding wordt op regelmatige basis aangepast naar aanleiding van vragen die gesteld worden aan VEKA.

Tenslotte lanceerde VEKA een simulator waarmee berekend kan worden wat de verplichting is en de verschillende manieren om aan de verplichting te voldoen, gecombineerd kunnen worden. Warmtepompen zijn nog niet opgenomen in deze simulator, omdat de omzettingsfactor nog later bepaald moet worden.

Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen, 31 mei 2023

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)