Bekendmaking steunbedrag GSC nieuwe en bestaande zonnepaneleninstallaties

Het Vlaamse Energieagentschap (VEA) publiceerde onlangs het definitieve rapport over de berekeningen van de bandingsfactoren en groenestroomcertificaten voor zonnepaneleninstallaties. Hierbij wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande installaties (vanaf 1 januari 2013).

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van het steunbedrag per MWh, afhankelijk van het vermogen en de datum van ingebruikname van de installatie.

gsc-bandingsfactoren-2017

Enkele opmerkingen bij bovenstaand overzicht:

Nieuwe kleine PV-installaties (GS cat. 1: ≤ 10 kW) Er geldt geen nieuwe bandingfactor en OT meer voor nieuwe PV-installaties tot en met 10 kw. De reden is dat de wijziging van het Energiebesluit van 4 juni 2015 geen groenestroomcertificaten meer voorziet voor kleine PV.

– Nieuwe grotere PV-installaties (GS cat. 2 en 3): De berekening geeft hogere certificaatsteun (4,46€/MWh meer voor cat. 2 en 5,02€/MWh meer voor cat. 3 in vergelijking met vorig jaar). De reden hiervoor is de daling van de vermeden elektriciteitsprijs voor zelfafname en een daling van de marktprijs voor elektriciteit (voor injectie). De stijging van de certificaatsteun valt nog iets hoger uit in het definitieve rapport dan in het ontwerprapport van juli 2016.

Bron: PV Vlaanderen nieuwsflits 2016/7

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)