CO2-uitstoot Vlaanderen met 4,3 megaton gedaald

637ce0e35761534e389236c1 62600768ce332c35bef9e20f Co2 Uitstoot

Minister van Energie Zuhal Demir meldt dat de Vlaamse CO2-uitstoot in 2022 is gedaald met 4,3 megaton. Daarmee bedraagt de reductie ten opzichte van 2005 volgens de Vlaamse Milieumaatschappij 20 procent.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceert ieder jaar cijfers over de totale uitstoot van de broeikasgassen. Daarbij worden data over de uitstoot van de verschillende sectoren in Vlaanderen verstrekt waarbij sinds 2005 een opsplitsing wordt gemaakt van de totale broeikasgasuitstoot in een ETS- en een ESR-deel. Deze vallen respectievelijk onder het Europes Emissiehandel Systeem (ETS) en de Effort Sharing Regulation (ESR).

Gebouwen

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de uitstoot voor de periode 2019-2022 ten opzichte van 2005. De grootste reductie van de uitstoot is gerealiseerd door de gebouwensector. In de landbouw is amper sprake van reductie.

Van 14 naar 20 procent

De ESR-emissies, die relevant zijn voor het halen van de Vlaamse ESR-doelstellingen, daalden in 2022 met 3,4 megaton. De ETS-emissies daalden daarbovenop met 0,9 megaton. Deze daling kan volgens de VMM met name worden verklaard door de daling in de chemische industrie.

Globaal genomen wordt door de VMM voor de ESR-emissies in 2022 een reductie van 20 procent vastgesteld ten opzichte van 2005. In 2021 werd nog een reductie van 14 procent vastgesteld ten opzicht van 2005. Deze cijfers tonen volgens minister Demir aan dat er nog inspanningen nodig zullen zijn om de doelstelling van 40 procent reductie in 2030 te halen, maar dat Vlaanderen wel op de goede weg is.

Bron: Solarmagazine.nl, 15 maart 2024

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

nl_BENederlands (België)