België dient alsnog Nationaal Klimaatplan in bij Europese Commissie

Nationaal Klimaatplan, België, Demir, EU
637ce0e3576153a5869237b6 Shoot 2

België dient als nog haar Nationaal Klimaatplan in bij Europese Commissie met daarin een Vlaamse CO2-reductiedoelstelling van slechts 40 procent en niet de vanuit Europa gewenste 47 procent.

Vlaams energieminister Demir meldt dat tijdens het Overlegcomité – het orgaan waarin vertegenwoordigers zitten van de verschillende Belgische regeringen om overleg te voeren en conflicten te voorkomen of te beslechten – het finaal akkoord is bereikt. Het besluit is om de afzonderlijke klimaat- en energieplannen van elke entiteit in te dienen, samen met een koepeltekst waarin België meldt dat maatregelen voor de resterende ruimte later worden bepaald. Daarbij is de resterende ruimte niet aan een van de entiteiten toegewezen.

Verder spreken

Demir stelt dat Vlaanderen bij haar standpunt blijft en de eigen doelstelling niet verhoogd. ‘Finaal is het Overlegcomité akkoord gegaan met het voorstel. Iedereen erkent evenwel dat elke entiteit een deel van de globale verantwoordelijkheid zal delen, maar tegelijk blijft het Vlaamse klimaatplan wat ze is. We melden dus aan de Europese Commissie dat binnen België verder gesproken wordt over de resterende verplichtingen.’

Flexibiliteit

Het nu ingediende Nationaal Energie- en Klimaatplan bevat hierdoor een lagere doelstelling dan de andere Belgische regeringen willen. De regeringen van Brussel en Wallonië en de federale regering willen namelijk het reductiedoel van 47 procent halen, maar de regering van Vlaanderen wil niet verder gaan dan 40 procent. Daardoor komt België uit op een reductie van 42,6 procent.

Om het tekort in te vullen, is een koepeltekst goedgekeurd met de volgende algemene passage: ‘België zal door middel van verdere afspraken in het kader van de burden sharing het tekort aan Belgische emissieruimte beperken door het nemen van bijkomende maatregelen, en compenseren door het gebruik van flexibiliteit’. Die tekst werd eerder door de kabinetten van alle regeringen gevalideerd. Zo engageert elke entiteit zich tot zijn eigen besliste doelstelling en kan België alsnog spoedig aan de verplichtingen van de Europese Commissie tot indiening van het plan voldoen.

Democratische meerderheid

Minister Demir over het bereikte onderhandelingsresultaat: ‘Het Vlaamse standpunt is genoegzaam bekend. Dat men maandenlang willens probeerde de Vlaamse democratie de nek om te draaien was ongepast. Het is België die onder impuls van Ecolo/Groen zich internationaal engageert tot allerlei hoge doelstellingen, zonder de steun van Vlaanderen en dus zonder democratische meerderheid in de grootste deelstaat. Vanaf het begin heb ik duidelijk gemaakt dat Vlaanderen niet meedoet aan het opbod aan percentages tot -47 procent. Ecolo en Groen moeten het daar niet mee eens zijn, maar de eis om de Vlaamse plannen aan te passen zal niet ingewilligd worden.’

Bron: Solarmagazine.nl, 23 november 2023

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

de_DEDeutsch