Bevraging VREG levert interessante inzichten over Vlaamse zonnepaneleneigenaars op

64635a4c66eaf1e0b4b823d5 Shoot 1 Thumb

Energieregulator VREG heeft 1.000 Vlaamse gezinnen en 1.500 bedrijven bevraagd over hun ervaring en gedrag op de energiemarkt. In dit artikel zoomen we in op de belangrijkste conclusies over het thema zonne-energie.

Uit de bevraging blijkt dat 3 op 10 gezinnen zelf elektriciteit opwekt met zonnepanelen. Gezinnen die eigenaar zijn van de woning (41%) beschikken vaker over zonnepanelen dan gezinnen die een woning huren (4%).

Injectievergoeding

Iets minder dan 20% van de gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter was er niet van op de hoogte dat ze een terugleveringscontract kunnen afsluiten voor de elektriciteit die ze op het net injecteren. Zo’n 30% van de respondenten met zonnepanelen gaf aan geen terugleveringscontract te hebben of niet zeker te zijn. Van de ondervraagden die aangaven wel over een terugleveringscontract te beschikken, wist 39% niet of niet precies welke terugleververgoeding ze ontvangen.

Groen contract

In 2023 zegt 43% van de gezinnen in de enquête een groen contract te hebben. Dat aandeel blijft al enkele jaren stabiel. 46% van de gezinnen stelt geen groen contract te willen. Het grootste deel van hen geeft aan dat ze te weinig kennis hebben over groene energie. Dat aandeel stijgt significant in vergelijking met vorig jaar. 44% van de respondenten die zegt geen groen contract te zullen afsluiten twijfelt over het ‘groene’ aspect van groene energie. Daarnaast is 40% van mening dat groene stroom duurder is dan andere stroom. Ook geeft 32% aan dat men geen vertrouwen heeft in het controlesysteem van groene stroom.

Bedrijven

Van de bevraagde ondernemingen wekt 37% van de kleine bedrijven en 43% van de KMO’s zelf energie op. Dit is een significante stijging ten opzichte van vorig jaar.

35% van de kleine bedrijven en 33% van de kmo’s heeft een groen contract. Bij de kleine bedrijven stijgt dit aantal significant. 55% van deze kleine bedrijven en 67% van deze kmo’s heeft vertrouwen dat deze geleverde stroom ook effectief groen is. In vergelijking met voorgaande jaren neemt dit vertrouwen wel af.

44% van de kleine bedrijven en 53% van de kmo’s die nog geen groen contract hebben, overwegen om in de toekomst wel een groen contract af te sluiten. Bedrijven die nog geen groen contract hebben en dit in de toekomst ook niet overwegen, geven als belangrijkste reden dat ze te weinig kennis hebben over energie, dat ze twijfels hebben over het groene aspect van de elektriciteit en dat ze denken dat groene stroom duurder is. Kleinere bedrijven geven in vergelijking met kmo’s significant vaker aan geen vertrouwen te hebben in het controlesysteem van groene stroom.

Bron: Marktmonitor VREG, 26 oktober 2023

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

de_DEDeutsch