Einde in zicht voor Vlaamse calls groene stroom? ‘Belangrijke zaken over het hoofd gezien’

637e13086b8762138e628a36 Shoot 2 Thumb

Het budget voor de Vlaamse Calls groene stroom kelderde sterk sinds half 2022. Steeds minder projecten krijgen steun toegekend. Kan de zakelijke Vlaamse pv-markt al op eigen benen staan zonder subsidie?

Met de call voor groene stroom ondersteunt de Vlaamse overheid de realisatie van middelgrote pv-installaties en kleine en middelgrote windturbines. Steeds meer aanvragen voor deze investeringssubsidie ontvangen echter geen steun; zo werd dit jaar in de tweede call slechts de helft van de beschikbare 2 miljoen euro toegekend. Wat zegt dit over de noodzaak van subsidiëring van zakelijke zonne-energieprojecten in Vlaanderen?

Eigen regels

‘Wij vroegen minister van Energie Zuhal Demir vorig jaar om de call groene stroom voor klassieke zonnepaneelinstallaties op daken in 2023 tijdelijk op te schorten’, vertelt Dirk Van Evercooren, algemeen directeur van ODE, waar ook PV-Vlaanderen onder valt. ‘De sterk gestegen prijzen voor elektriciteit rechtvaardigden geen subsidie. We respecteren echter dat deze pv-installaties toch nog zijn meegenomen dit jaar; het ligt vast in wetgeving en wij moedigen de overheid aan om de eigen regels altijd te volgen. Wat betreft de noodzaak van deze investeringssubsidie: het bieden van zekerheid en stabiliteit is belangrijker.’

Ideale piste

Van Evercooren maakt onderscheid tussen 2 categorieën wat betreft klassieke zonnepaneelinstallaties op daken. De eerste zijn systemen op locaties waar voldoende zelfverbruik is, op de daken van industriële bedrijven die de stroom direct afnemen bijvoorbeeld. Hier is subsidie overbodig, stelt hij. Voor projecten waarbij veel zonnestroom in het stroomnet wordt geïnjecteerd, ligt het anders, maar hij ziet de call voor groene stroom daarbij geenszins als de ideale piste.

Eenrichtingsverkeer

‘Financiële ondersteuning blijft voorlopig nodig om die van de grond te krijgen, maar dat hoeft geen eenrichtingsverkeer te zijn. Werken met Contracts for Difference heeft bijvoorbeeld meer voordelen. Het is een vangnet: je ontvangt steun wanneer nodig, maar je betaalt ook terug wanneer het kan. Het werkt dus in 2 richtingen, terwijl investeringsperspectief voor de lange termijn wordt geboden. Die kant moet het dus op, en het zal vroeg of laat wel gebeuren, ook omdat Europa het wil.’

Uitkleden

De Vlaamse regering keurde afgelopen februari een ontwerpbesluit goed waarmee de verplichting gaat vervallen om iedere 6 maanden een call groene stroom voor de categorie overige zonnepanelen te organiseren. Dat is een stap verder dan het verzoek van ODE. VEKA informeerde ODE onlangs dat er in 2023 nog 1 call voor groene stroom georganiseerd wordt. Die zal zich alleen richten op zonne-energie voor energiegemeenschappen en woongebouwen. Hoe kijkt ODE naar deze ontwikkelingen, het verder uitkleden van de investeringsregeling?

Zetje in de goede richting

Van Evercooren: ‘Er worden belangrijke zaken over het hoofd gezien. Drijvende zonnepaneelinstallaties en solar carports bieden belangrijke kansen voor onze energietransitie. Ze zijn echter duurder om te realiseren, het gaat moeilijker zonder steun. Hetzelfde geldt voor agri-pv, wat nieuw is en waarvan we de enorme potentie volop moeten onderzoeken. Die technologieën hebben nog een zetje in de goede richting nodig. Dat ze niet zijn opgenomen in de volgende call van dit jaar is dus zorgelijk. Wellicht is het lastige materie voor de overheid – waar we het hebben over dubbelgebruik kan verkokering van beleid in de weg zitten. Maar juist hier kan de call voor groene stroom wel toegevoegde waarde bieden.’

Bron: Solarmagazine.nl, 28 augustus 2023

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

de_DEDeutsch