Fluvius lanceert interactieve capaciteitskaarten voor bedrijven

Capaciteitskaart Fluvius Bis

Netbeheerder Fluvius heeft vandaag een online capaciteitswijzer gelanceerd die toont onder welke voorwaarden er voor bedrijven afname of ​ injectie mogelijk is op het elektrische middenspanningsnetwerk in heel Vlaanderen. Dat is belangrijke info voor bedrijven die een zwaardere netaansluiting nodig hebben of op zoek zijn naar geschikte locaties voor laadpaalparkings of wind- en zonneparken. 

Bedrijven die willen investeren in nieuwe activiteiten, of willen omschakelen van aardgas naar elektriciteit, hebben soms grote elektrische vermogens nodig of willen net veel lokaal opgewekte groene stroom injecteren. Via een proactief investeringsplan zorgt Fluvius in de komende jaren voor extra netcapaciteit en zorgt het er tegelijk voor dat de beschikbare capaciteit maximaal kan worden ingezet. Die inspanningen zijn nodig om op termijn capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet te vermijden.

Vlotter aansluitingsproces

”Maar er is nog meer nodig: we moeten ook voldoende transparant informatie bieden over de aansluitbaarheid van nieuwe projecten op onze middenspanningsnetten,” zegt Lieven Degroote, hoofd Netontwikkeling van Fluvius. ”Via onze capaciteitswijzer bieden we daar concreet zicht op. Voor bedrijven, maar ook voor lokale besturen, stroomproducenten, energiedienstverleners en andere stakeholders, is dit een tool voor een betere planning en een vlotter aansluitproces.”

Belangrijk: de toepassing biedt enkel zicht op de actuele toestand van het middenspanningsnet maar niet op de toekomstige. Ze houdt enkel rekening met een marge om de groei op het onderliggende laagspanningsnet op te vangen, waarop gezinnen en kleine bedrijven zijn aangesloten. Geplande netinvesteringen of toekomstige wijzigingen in verbruik of injectie door middenspanningsklanten zijn dus niet in de tool te zien. Sowieso is er voor elke zwaardere of nieuwe aansluiting voorafgaand studiewerk nodig. Grote bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet, kunnen terecht bij hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Vooruitkijken is de boodschap

Op het Vlaamse middenspanningsnet zijn er vandaag geen grote problemen op het vlak van beschikbare capaciteit. Niettemin is de vraag naar grote elektrische vermogens de voorbije jaren erg hoog en komen we op stilaan dichter bij een saturatiepunt, bijvoorbeeld in West-Vlaanderen. Er zijn dan ook extra investeringen nodig in de bovenliggende hoogspanningsnetwerken, wat uiteraard tijd vraagt.

“We vragen ondernemers en andere betrokkenen om zo ver mogelijk vooruit te kijken naar hun toekomstige energiebehoeften en eventueel te koppelen aan een concreet stappenplan en groeiscenario,” zegt Lieven Degroote. “Idem voor studiebureaus en projectontwikkelaars die bezig zijn met bedrijventerreinen en -parken. Hoe sneller en gerichter we kunnen inschatten welke elektrische capaciteit ze wanneer nodig hebben, hoe beter we onze investeringen daarop kunnen laten aansluiten. Het wordt de komende decennia zeker een uitdaging om vraag en aanbod optimaal op elkaar te kunnen laten afstemmen en lange wachttijden te vermijden. Fluvius engageert zich om transparant te zijn over de netcapaciteit, tijdig te investeren en eventuele alternatieve oplossingen uit te werken voor specifieke knelpunten. Er wordt ook gewerkt aan een kader en concrete diensten voor flexibele toepassingen die eveneens een instrument kunnen zijn voor lokaal congestiebeheer en meer netcapaciteit.”

Wat toont de nieuwe capaciteitswijzer precies?

De capaciteitswijzer bevat drie lagen informatie:

  • Een kaart van het Vlaamse Gewest met voor elk perceel en voor verschillende vermogens een indicatie van de verwachte doorlooptijd, kostprijs en afstand tot het middenspanningsnet waarop aangesloten kan worden. Hierdoor krijgt een geïnteresseerd bedrijf snel een eerste zicht op de impact van een bepaald project.
  • De technische informatie over de beschikbare capaciteit op het middenspanningsnet op het vlak van afname en injectie, zonder extra netinvesteringen. Mogelijk moet de klantencabine van de onderneming zelf ook nog verzwaard worden.
  • Informatie over de resterende onthaalcapaciteit van de transformatorstations. Zo’n station vormt steeds het koppelpunt tussen het middenspanningsnet van Fluvius en het hoogspanningsnet van Elia.

Voor en door bedrijfsklanten

Voor de bouw van de nieuwe capaciteitswijzer schakelde Fluvius de hulp in van verschillende bedrijfsklanten. Zij werden vooraf bevraagd en gaven hun input over de functies. Hun feedback hielp vooral om de toepassing zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Hoe kunnen bedrijven aansluiten op middenspanningsnet?

Het distributienet van Fluvius heeft verschillende knooppunten van waaruit gezinnen en bedrijven van stroom worden voorzien, zoals transformatorstations, schakelposten en distributiecabines (zie schema).

Ondernemingen zijn vaak aangesloten op het hoog- of middenspanningnetwerk. Dan loopt er een kabel vanuit een transformatorstation of schakelpost naar hun eigen klantcabine. Die werkt als een soort grote zekeringkast van waaruit alle bedrijfsactiviteiten (machines, koeling, elektrische voertuigen, (warmte)pompen, verlichting …) worden voorzien van elektriciteit. En dat werkt ook in de andere richting, bijvoorbeeld voor de injectie van groene stroom uit hun zonnedaken of windmolens.

Hoe meer verbruikers en groenestroom-productie het bedrijf heeft, hoe hoger hun vermogen en hoe forser ook de elektriciteitsaansluiting moet zijn. Als een bedrijf dus nieuwe activiteiten wil opstarten of uitbreiden, of huidige installaties op olie of aardgas wil ombouwen naar elektriciteit, dan zal het ook een voldoende zware elektriciteitsaansluiting moeten hebben en moeten er mogelijk nieuwe elektriciteitskabels worden aangelegd. ​ Zulke investeringen in de middenspanningsnetten op basis van klantvragen zullen ook in de komende jaren nodig blijven.

Door de energietransitie wordt de vraag naar meer elektrische capaciteit fors groter. Daarom moeten de netbeheerders hun netten aanpassen en investeren om aan die vraag te kunnen voldoen. Ze willen ook transparant communiceren over de beschikbare capaciteit, zodat bedrijven die zo goed mogelijk op voorhand kunnen inschatten.

De capaciteitswijzer van Fluvius biedt een indicatief beeld van de actuele toestand van het elektrische middenspanningsnet. Afhankelijk van nieuwe investeringen wordt de toepassing systematisch geüpdatet. Zodra bedrijfsklanten een visie en een standpunt hebben aangaande energievolumes die ze in de toekomst zullen nodig hebben, kunnen ze bij Fluvius terecht voor meer concrete details of een diepgaandere studie die de aansluitmogelijkheden onderzoekt.

Klik hier voor een directe link naar online capaciteitswijzer van Fluvius.

Bron: Persbericht ‘Fluvius publiceert elektrische capaciteitswijzer voor bedrijven’, 9 januari 2024

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

de_DEDeutsch