Groen licht EU voor aanpassingen Belgisch capaciteitsmechanisme

637ce0e357615318bd92377b Hoogspanning Ok

De Europese Commissie heeft na toetsing aan de staatssteunregels goedkeuring gegeven voor aanpassingen van het Belgische capaciteitsmechanisme dat de leveringszekerheid voor elektriciteit moet veilig stellen.

De aanpassingen zullen het capaciteitsmechanisme volgens de Europese Unie (EU) kostenefficiënter maken in zijn dagelijkse functioneren. Ook zal het mechanisme milieuvriendelijker worden, met striktere emissiegrenswaarden voor koolstofdioxide (CO2) die beter aansluiten op de Europese Green Deal.

4 miljard euro

Het Belgische capaciteitsmechanisme moet ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is om elektriciteit te produceren en dat die productie voldoet aan de verwachte vraag naar elektriciteit. De gewijzigde regeling waarvoor 4 miljard euro beschikbaar is, zal tot oktober 2031 lopen.

Energieopslag

Het Belgische capaciteitsmechanisme staat open voor alle technologieën, en met name voor alle elektriciteitsproductie-eenheden, vraagresponseenheden, en energieopslagsystemen zoals batterijen. Het mechanisme moet garanderen dat ze beschikbaar zijn wanneer het evenwicht tussen vraag en aanbod in gevaar dreigt te komen.

De elektriciteitsproductie-eenheden en opslagfaciliteiten moeten in dat geval beschikbaar zijn om stroom te leveren, terwijl vraagresponseenheden het elektriciteitsverbruik juist op dat moment zouden moeten verminderen. Het capaciteitsmechanisme staat ook open voor capaciteitsaanbieders die in andere lidstaten actief zijn.

Cruciale rol

De Belgische minister van Energie Tinne Van der Straeten is opgetogen met het EU-besluit. ‘Het capaciteitsremuneratiemechanisme speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de bevoorradingszekerheid tegen de laagst mogelijke kost. De opname van een 10-jarige verlenging voor 2 gigawatt aan kernenergie zal een rol spelen in de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen op korte termijn. Deze periode stelt ons ook in staat om aanzienlijke vooruitgang te boeken in de strijd tegen de opwarming van de aarde en onze inspanningen te richten op het bereiken van 100 procent hernieuwbare energie tegen 2050.’

Bron: Solarmagazine.nl, 10 oktober 2023

Schreibe einen Kommentar

Op zoek naar een geschikte thuisbatterij?
Ontdek onze iLubat!

de_DEDeutsch