Hoe rendementsverliezen bij zonnepanelen opsporen?

Na verloop van tijd krijgen zonnepanelen te maken met rendementsverliezen. Dit is uiteraard nefast voor de opbrengsten van uw installatie en dus ook voor uw portefeuille. Daarom is het belangrijk om tijdig vast te stellen in welke mate uw zonnepanelen aan degradatie onderworpen zijn.

In wat volgt bespreken we enkele methodes waarmee u rendementsverliezen bij uw zonnepanelen kan vast stellen. Met name met methode 5 en 6 kan u zelf eenvoudig vaststellen of er bij uw installatie sprake is van degradatie.

1. Elektroluminescentie test

Een elektroluminescentie test wordt ’s nachts uitgevoerd met een speciale camera, terwijl de module van energie wordt voorzien zonder de aanwezigheid van zonlicht.

Bij een module zonder degradatie hebben alle cellen dezelfde helderheid. Dit is in onderstaande figuur duidelijk niet het geval, aangezien verschillende cellen niet langer of niet volledig verlicht worden.

Ben Q PID

Fig. 1: Elektroluminescentie test

2. Infrarood test

Deze test wordt met een infraroodcamera uitgevoerd op een zonnige dag. Een module met degradatie heeft een hogere temperatuur (rode cellen) dan andere modules.De infrarood test is gemakkelijk uit te voeren omdat de PV-installatie niet dient te worden uitgeschakeld.

Infrarood test

Fig. 2: Infrarood test

3. Open klemspanning

Een eerste indicatie om rendementsverliezen te detecteren is het meten van de open klemspanning (‘open circuit voltage’) met een voltmeter. De open klemspanning is de spanning die gemeten wordt wanneer het zonnepaneel losgekoppeld is. Hierdoor kan er geen stroom lopen en is de spanning maximaal.Wanneer de modules aan degradatie onderworpen zijn, is de open circuit voltage lager dan de referentie.

IV curve

Fig. 2: IV-curve

4. Werkingsspanning (operating voltage)

Ook de werkingsspanning van een zonnepaneel kan gemeten worden door een eenvoudige voltmeter. Deze parameter geeft meer informatie over het paneel dan de ‘open circuit voltage’.Zonnepanelen die rendementsverliezen lijden hebben een lagere werkingsspanning dan panelen waarbij er geen sprake is van degradatie. Dit is meteen ook de reden waarom zonnepanelen met degradatie grotere lekstromen hebben. Bijgevolg moeten de gedegradeerde zonnepanelen eenzelfde vermogen leveren dan de andere panelen in de string. Hierdoor werken deze zonnepanelen aan een lagere werkingsspanning.

Deze redenering wordt verduidelijkt door onderstaande formule:

P = U * IIndien het vermogen (P) afneemt ten gevolge van degradatie en de stroom (I) constant blijft door de andere panelen in serie, neemt de spanning (U) af. Bovendien is de afname van de werkingsspanning proportioneel met de rendementsverliezen.

5. Mijn iLumen

Met het gratis online rendementsplatform Mijn iLumen kan u de werkelijke opbrengst van uw zonnepaneleninstallatie vergelijken met de verwachte opbrengst. U dient hiervoor enkel uw installatiegegevens en de meetpunten van de elektriciteitsproductie van uw zonnepanelen door te geven.

Mijn iLumen

Fig. 4: Mijn iLumen

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

de_DEDeutsch