Hoeveel zonnepanelen installeerde Vlaanderen tot dusver in 2024?

641817158648aa575d42c4dc Coel Bis

De verkoop van zonnepanelen bij bedrijven is in Vlaanderen in de eerste 4 maanden van het jaar met tientallen procent gegroeid. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

In de eerste 4 maanden van het jaar namen 17.537 Vlaamse gezinnen en ondernemingen een zonnepaneelinstallatie in gebruik, goed voor een omvormervermogen van 179,23 megawatt. Waar de uitrol van zonnepanelen bij consumenten is gedaald, is die bij bedrijven juist gegroeid. Het aantal bedrijven dat in het eerste kwartaal een zonnepaneelinstallatie met een omvormervermogen van 250 kilowatt of groter installeerde, groeide met 36 procent. Het daarmee gemoeide omvormervermogen groeide met 31 procent.

Verkopen ruim gehalveerd

Ook bij de publicatie van de cijfers voor de maand april heeft het VEKA wederom de recordgroei voor 2023 naar boven bijgesteld. Ditmaal van 1.119,81 megawatt naar 1.134,00 megawatt aan omvormervermogen, verdeeld over 163.777 nieuwe zonnepaneelinstallaties. Omdat de Vlaamse subsidie voor zonnepanelen zowel voor consumenten als voor bedrijven per 1 januari is stopgezet, vond daarbij in december een eindejaarsrush plaats.
De cijfers voor de maand januari 2024 zijn inmiddels 3 keer gecorrigeerd en die voor de maand februari 2024 2 keer. Na deze correcties ligt het aantal consumenten dat in januari en februari zonnepanelen installeerde respectievelijk 41 en 56 procent lager. Uit de cijfers voor de maand maart – die voor de eerste keer gecorrigeerd zijn – blijkt dat het aantal gezinnen dat zonnepanelen plaatste 75 procent onder het niveau van maart 2023 lag. Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat maart 2023 de op een na beste maand uit 2023 was. Uit de eerste voorlopige cijfers voor april 2024 blijkt een krimp van het aantal nieuwe installaties van 73 procent. Een eerste – zeer voorlopige – conclusie is dan ook dat het aantal verkopen van zonnepaneelinstallaties met een omvormervermogen tot 10 kilowatt dit jaar minimaal zal halveren.

De groei van het nieuw opgestelde omvormervermogen bedroeg voor deze installaties in januari, februari, maart en april afgerond respectievelijk 16, 22, 21 en 14 megawatt.

Per vermogenscategorie

Onderstaande tabel bevat de tot en met eind april door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

VermogenscategorieAantal installatiesVermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt16.66072,57 megawatt
10 tot 40 kilowatt45110,06 megawatt
40 tot 250 kilowatt32037,44 megawatt
250 tot 750 kilowatt8638,48 megawatt
Groter dan 750 kilowatt2020,69 megawatt
Totaal17.537179,23 megawatt

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties voor de periode januari-april 2024 als volgt:

ProvincieAantal installatiesVermogen (omvormer)
Antwerpen4.40544,62 megawatt
Limburg2.18226,91 megawatt
Oost-Vlaanderen4.38642,91 megawatt
Vlaams-Brabant3.19523,70 megawatt
West-Vlaanderen3.36941,09 megawatt
Totaal17.537179,23 megawatt

Per kalendermaand

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor de periode januari-april van 2023 en 2024.

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties in de zakelijke markt (systemen groter dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor de periode januari-april van 2023 en 2024.

69 procent gedaald
De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties van het eerste kwartaal van de periode januari-april voor 2023 en 2024 en laat zien dat dit in de voorlopige cijfers met 65 procent is gedaald.

Grootte systeem (aantal installaties)20232024Groei
Kleiner dan 10 kilowatt48.09316.660-65 procent
10 tot 40 kilowatt308451+46 procent
40 tot 250 kilowatt351320-9 procent
250 tot 750 kilowatt6686-30 procent
Groter dan 750 kilowatt1220+67 procent
Totaal48.83017.537-64 procent

56 procent groter

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de periode januari-april voor de kalenderjaren 2023 en 2024 en laat zien dat dit met 64 procent is gedaald. Waar de groei voor 2023 grotendeels is toe te schrijven aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt), is de zakelijke markt in 2024 inmiddels de kartrekker. In meerdere segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is een duidelijke groei zichtbaar. Die groei zal de komende maanden nog groter blijken, omdat veel zakelijke installaties door het verwerkingsproces pas maanden na inbedrijfstelling – met terugwerkende kracht – in de statistieken terug te zien zijn.

Voor de installaties met een vermogen van 250 kilowatt en meer bedroeg de groei qua omvormervermogen in de eerste 4 maanden van het kalenderjaar 58 procent. Dat de zakelijke markt dit jaar flink zijn stempel drukt, blijkt ook uit het gemiddelde omvormervermogen per installatie. In januari-april 2023 was de gemiddelde grootte van de 48.830 nieuwe installaties 6,57 kilowatt. In de eerste 4 maanden van dit jaar  was de gemiddelde grootte van de 17.537 nieuwe installaties 10,22 kilowatt. Daarmee was de gemiddelde installatie 56 procent groter.

Grootte systeem (vermogen in megawatt)20232024groei
Kleiner dan 10 kilowatt227,2672,56-68 procent
10 tot 40 kilowatt7,3210,06+37 procent
40 tot 250 kilowatt40,9737,44-9 procent
250 tot 750 kilowatt27,0438,48+42 procent
Groter dan 750 kilowatt17,9920,69+15 procent
Totaal320,58179,23-44 procent

933.622 installaties

In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind april 2024 over 6.363,54 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 941.218 zonnepaneelinstallaties. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen.

Bron: Solarmagazine.nl, 8 juni 2024

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

de_DEDeutsch