Oplossing in de maak voor terugbetaling federale energiebijdrage aan verbruikers?

Er lijkt een oplossing in zicht om het geld dat te veel is betaald voor de federale energiebijdrage terug te laten vloeien naar de verbruikers. Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zal de federale regering zich vrijdag buigen over een voorstel van federaal energieminister Marie-Christine Marghem (MR). N-VA-parlementslid Andries Gryffroy vindt dat Vlaanderen “te braaf” is en net als Wallonië en Brussel meteen moet overgaan tot een terugstorting. Maar minister Tommelein voelt zich niet geroepen om te werken “zonder juridische basis”.

Elektriciteitsmeter

Het probleem is niet nieuw. Vlaamse gezinnen en bedrijven hebben de voorbije jaren via hun factuur te veel hebben betaald voor de federale energiebijdrage. Maar wegens onenigheid over de terugbetaling wordt dat geld al jaren ‘opgepot’ bij de distributienetbeheerders. Het zou gaan om een opgepot bedrag van 75 miljoen euro. In Brussel en Wallonië is de fout al rechtgezet en het geld teruggestort aan de klanten.

In antwoord op vragen van parlementsleden Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Andries Gryffroy (N-VA) zei Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) dat de kwestie aan bod is gekomen op het Overlegcomité van begin september. Federaal minister Marghem zou op het Overlegcomité van oktober een voorstel op tafel leggen. Maar dat voorstel zou mogelijk vrijdag al op de agenda van de federale ministerraad staan.

Minister Tommelein suggereert om de regeling via een wetsvoorstel in de Kamer te regelen, dat gaat namelijk nog sneller. Maar zowel Stefaan Sintobin als Andries Gryffroy wijzen er op dat in Wallonië en Brussel het geld al is teruggestort aan de verbruikers. “Waarom hebben we de ‘guts’ niet om dat ook te doen? We zijn te braaf. Waarom wachten op die juridische basis? Laat ons het doen en zien wat ervan komt”, aldus N-VA-parlementslid Gryffroy.

Maar werken zonder juridische basis wijst Tommelein radicaal af. “Ik vind het straf dat parlementsleden de minister oproepen zich niets aan te trekken van wetten en decreten. Ik hoef geen verantwoording af te leggen voor wat Wallonië en Brussel doen. Maar ik ga geen dingen doen die niet op een juridische basis gestoeld zijn”.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Bron: De Morgen, 4 oktober 2017

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

de_DEDeutsch