PV Cycle: sluit zonnepanelen uit van richtlijn voor recycling elektronische apparatuur

PV Cycle roept de Europese Unie (EU) op om zonnepanelen uit te sluiten van de Richtlijn afgedankte elektronische apparatuur (WEEE). Zonnepanelen kunnen beter een éigen richtlijn krijgen.
637ce0e35761535650923473 Studiovision Ilumen 220117 Lr 037 Sv5 8304 37 P 1080

PV Cycle houdt zich bezig met het inzamelen en recyclen van zonnepanelen en werd in 2007 opgericht door enkele producenten van zonnepanelen.

Verbruik versus opwek

Met het oog op de evaluatie van de WEEE-richtlijn heeft PV CYCLE in een position paper zijn visie uiteengezet op de inzameling en recycling van zonnepanelen. De organisatie stelt te hebben geconstateerd dat zonnepanelen en de WEEE-wetgeving om meerdere redenen niet met elkaar overeenkomen.

Ten eerste verbruikt alle andere elektrische en elektronische apparatuur die onder de richtlijn valt stroom, terwijl zonnepanelen juist stroom opwekken. Ten tweede hebben zonnepanelen een zeer lange levensduur, terwijl veel andere producten juist een veel kortere levensduur kennen.

Oplossingen

In de position paper reikt PV Cycle ook oplossingen aan voor de vormgeving van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor fabrikanten van zonnepanelen en andere hernieuwbare-energieproducten.

De organisatie dringt daarbij aan op de ontwikkeling van een apart wetgevend kader voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor alle apparatuur voor hernieuwbare energie.

Voorzieningen opbouwen

Ultimo hoopt PV Cycle dat de Europese Commissie zonnepanelen uitsluit van het toepassingsgebied van de WEEE-richtlijn en om een effectbeoordeling te starten van een wetgeving voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor alle producten en apparatuur op basis van hernieuwbare energie.

PV CYCLE raadt de EU daarbij aan om voor zonnepanelen in elke lidstaat een goede financiering van inzameling en recycling te borgen en in een beperkte periode voorzieningen op te bouwen, om zo niet afhankelijk te zijn van wispelturige markttendensen onder invloed van geopolitieke en energiebeleidsbeslissingen.

Verboden

Daarbij moet het idee van gescheiden inzameling van zonnepanelen volgens PV Cycle blijven bestaan. De inzameling van zonnepanelen via gemeentelijke inzamelnetwerken moet wat de organisatie betreft echter verboden worden.

PV Cycle beveelt tot slot aan om redelijke en realistische recycling- en terugwinningsstreefcijfers vast te stellen voor vlakglas gelamineerde producten – oftewel zonnepanelen – die niets gemeen hebben met klassiek elektronisch afval dat alleen uit metalen en kunststoffen bestaat.

Bron: Solarmagazine.nl, 31 juli 2023

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

de_DEDeutsch