Vlaanderen keert minder retroactieve investeringspremies voor zonnepanelen uit

De Vlaamse minister Demir meldt dat het aantal aanvragen voor de retroactieve investeringspremies voor zonnepanelen in 2023 tot op heden lager is dan verwacht en dat hierdoor minder premies worden uitgekeerd.
Groene Stroom

Vlaamse eigenaren van zonnepanelen met een digitale meter die financieel getroffen worden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller kunnen een ‘retroactieve investeringspremie’ aanvragen, op voorwaarde dat ze hun investering onvoldoende konden terugverdienen.

Ruim 10.000 aanvragen

Als de digitale meter geplaatst werd vóór 20 juli 2021, dan moest de aanvraag uiterlijk op 18 januari 2022 ingediend zijn. Vorig jaar werd al bekend dat tot en met 18 januari 2022 ruim 90.000 aanvragen werden ingediend.

Minister Demir meldt nu naar aanleiding van vragen in het Vlaams Parlement van Robrecht Bothuyne (CD&V) dat in 2022 in totaal ruim 10.000 aanvragen werden ingediend. 95 procent van die aanvragen werd goedgekeurd, ruim 1 procent geweigerd en 3 procent werd geannuleerd. De cijfers in onderstaande grafiek zijn voor het kalenderjaar 2023 gebaseerd op de beschikbare data tot en met half juni.

Met de aanvragen was vorig jaar een vermogen gemoeid van 56 megawattpiek en dit jaar ruim 3 megawattpiek.

De top 3 van de redenen van weigering van de aangevraagde retroactieve investeringspremie zijn dubbele aanvragen, correctie van gegevens en niet voldoen aan de premievoorwaarden. In 2022 bedroeg de tijd tussen de aanvraag van het dossier en de goedkeuring door Fluvius gemiddeld 26 dagen. De uitbetaling door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) duurt daarna minimaal 2 dagen en maximaal 10 dagen.

Te laat

‘Fluvius ervaarde als voornaamste knelpunt dat er klachten binnenkwamen van klanten die te laat waren om de aanvraag in te dienen’, duidt Demir. ‘Een aantal klanten veronderstelde dat zij individueel zouden worden geïnformeerd of dat de premie automatisch zou worden toegekend, zonder aanvraag. Na 18 januari 2022 – de deadline voor wie al een digitale meter had voor 20 juli 2021 – kwamen daardoor klachten van klanten die verontwaardigd waren omdat ze te laat waren en hun recht op de retroactieve investeringspremie hadden verloren. Er kan voor deze klachtendossiers uiteraard geen uitzondering toegestaan worden op de premievoorwaarden, zijnde de aanvraagtermijn. Er werd bovendien ook zeer veel gecommuniceerd over de retroactieve investeringspremie.’

Lager dan verwacht

Voor 2022 was volgens minister Demir ingeschat dat 5 procent van de zonnepaneleneigenaren een digitale meter zou krijgen en daardoor recht zou hebben op de retroactieve investeringspremie. Volgens de inschatting kwam dat overeen met 17.522 premieaanvragen, voor een bedrag van 19,2 miljoen euro.

De cijfers voor het kalenderjaar 2023 vallen volgens Demir echter lager uit dan de verwachtingen. Ingeschat was dat 5 procent van de zonnepaneleneigenaren een digitale meter zou krijgen en daardoor recht zou hebben op de retroactieve investeringspremie. Volgens de inschatting kwam dat overeen met 17.521 premieaanvragen, voor een bedrag van 23,9 miljoen euro. ‘Als de premie-aanvragen in dezelfde lijn doorgaan als in de eerste 5 maanden van 2023, dan zal 1,8 miljoen euro nodig zijn voor het volledige jaar 2023’, constateert Demir.

Bron: Solarmagazine.nl, 11 augustus 2023

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

de_DEDeutsch