Definitief groen licht Europees Parlement voor verplichting zonnepanelen op daken

637ce0e35761531b409237e6 Eu

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met de herziening van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) waarmee zonnepanelen op daken vanaf 2027 verplicht worden voor nieuwe gebouwen.

Met de aanpassing van de EPBD-richtlijn moeten bovendien alle nieuwe gebouwen vanaf 2030 volledig emissievrij zijn. Nieuwe gebouwen die worden gebruikt door of eigendom zijn van overheidsinstanties moeten dat al vanaf 2028 zijn.

Warmtepomp

Verder zullen de EU-lidstaten maatregelen moeten nemen om het gemiddelde primaire energieverbruik van woningen uiterlijk in 2030 met ten minste 16 procent te laten dalen en in 2035 met minimaal 20 tot 22 procent. Volgens de nieuwe richtlijn moeten de EU-landen op zijn laatst in 2030 de 16 procent minst energie-efficiënte gebouwen renoveren die niet voor bewoning bestemd zijn. Uiterlijk in 2033 moet dit worden uitgebreid naar de 26 procent van de slechtst presterende gebouwen.

Daarbij is er ook een Europees einddoel om verwarmingsketels op fossiele brandstoffen uiterlijk in 2040 volledig af te schaffen. Subsidies voor ‘standalone’ verwarmingsketels op fossiele brandstoffen worden vanaf 2025 verboden. Daarbij blijft financiële stimulering mogelijk voor hybride verwarmingssystemen, zoals systemen waarbij een ketel wordt gecombineerd met een warmtepomp of een zonne-energiesysteem.

Zonneklaar

Daarnaast moeten de lidstaten zonnepanelen voor de daken van gebouwen geleidelijk steeds verder verplichten. Zo is in de tekst van de herziene EPBD-richtlijn de volgende passage opgenomen: ‘Om de kosteneffectieve installatie van zonne-energietechnologieën in een later stadium mogelijk te maken, moeten alle nieuwe gebouwen “zonneklaar” (red. “solar ready”) zijn, dat wil zeggen ontworpen om het potentieel voor het opwekken van zonne-energie te optimaliseren op basis van de zonnestraling op de locatie, zodat zonne-energietechnologieën zonder dure structurele ingrepen kunnen worden geïnstalleerd.’

Dit betekent dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de gebouwen geschikt zijn voor de installatie van zonnepanelen of zonnecollectoren met een zonneboiler.

Verplichting zonnepanelen

Bovendien wordt artikel 10 van de herziene EPBD-richtlijn volledig gewijd aan de verplichte uitrol van zonnepanelen. Concreet moeten installaties voor zonne-energie worden gerealiseerd – mits de gebouwen technisch geschikt zijn en het economisch en functioneel haalbaar is – in de volgende gevallen:

  • uiterlijk op 31 december 2026: op alle nieuwe openbare en niet voor bewoning bestemde gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 vierkante meter;
  • uiterlijk op 31 december 2027: op alle bestaande openbare gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 2.000 vierkante meter;
  • uiterlijk op 31 december 2028: op alle bestaande openbare gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 750 vierkante meter;
  • uiterlijk op 31 december 2030: op alle bestaande openbare gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 vierkante meter;
  • uiterlijk op 31 december 2027: op bestaande niet voor bewoning bestemde gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 500 vierkante meter, indien het gebouw een ingrijpende renovatie ondergaat of een actie waarvoor een vergunning vereist is voor de renovatie van gebouwen, werkzaamheden aan het dak of de installatie van een technisch bouwsysteem;
  • uiterlijk op 31 december 2029: op alle nieuwe woongebouwen en alle nieuwe overdekte parkeerplaatsen naast de woongebouwen.

Europese koepel blij

Jan Osenberg, senior beleidsadviseur bij de Europese koepelorganisatie SolarPower Europe, is blij. ‘Het Europees Parlement zorgt door de EU Solar Standard aan te nemen voor een enorme mijlpaal bij het versnellen van de uitrol van hernieuwbare energie. Deze norm voor zonne-energie legt de macht in handen van de burgers en zal de energietransitie laten plaatsvinden op de plekken waar we slapen, werken en wonen.’

Bron: Solarmagazine.nl, 13 maart 2024

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)