Demir wil VREG verplichten subsidies hernieuwbare energie jaarlijks te openbaren

637ce0e35761535d6a9237c5 Image Windmolen

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir wil de Vlaamse energieregulator VREG verplichten om de hoeveelheid subsidie die uitgekeerd wordt voor hernieuwbare energie openbaar te maken.

Via warmtekracht- en groenestroomcertificaten wordt jaarlijks meer dan 1 miljard euro subsidie gegeven aan hernieuwbare energie en aan specifieke bedrijven. Demir benadrukt dat er tot op heden geen transparantie is over de subsidies richting de belastingbetaler en energieverbruiker, die via de energiefactuur voor dit systeem meebetalen.

Ontwerpdecreet

De Vlaamse energieminister wil daar verandering in brengen en heeft een ontwerpdecreet klaar dat de VREG verplicht jaarlijks de gegevens per ontvanger bekend te maken. Ze heeft daarvoor groen licht gekregen van de Vlaamse regering.

‘De politiek had de moed niet om de knip in de groenestroomcertificaten door te voeren, maar gelukkig volgt de voltallige regering mij wél om transparantie te brengen in de subsidiestromen aan de hernieuwbare energie in Vlaanderen’, stelt Demir. ‘Wie weet, doet het zelfs de geesten rijpen om alsnog een knip te beslissen in een volgende regering.’

Subsidieregister

De Vlaamse regering lanceerde vorig jaar een Vlaams subsidieregister. Dat is een databank waarin iedereen alle subsidies kan raadplegen die toegekend worden door de Vlaamse overheid aan rechtspersonen, zoals ondernemingen of verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s). Het instrument zorgt voor transparantie en biedt elke Vlaming de kans om te zien naar wie belastinggeld gaat.

Demir benadrukt dat het subsidieregister een erg strikte definitie van het woord ‘subsidie’ hanteert. Daardoor zitten bijvoorbeeld de investeringssubsidies via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten niet in het register. Dat behoort tot de informatie waarover uitsluitend regulator VREG beschikt en tot nader order vertrouwelijk houdt. Dat komt omdat de VREG als parlementaire instelling niet onder het toepassingsgebied valt van het Vlaams subsidieregister en een decretaal vastgestelde geheimhoudingsplicht heeft.

Definitieve goedkeuring

‘Via de certificaten wordt echter nog altijd elk jaar ruim meer dan 1 miljard euro steun gegeven aan hernieuwbare energie en aan specifieke bedrijven’, stelt Demir. ‘Ja, Vlaanderen heeft de steunmechanismen al enorm afgebouwd, maar de burgers hebben recht om te weten waar elke euro naartoe gaat. Ook in de hernieuwbare-energiesector.’

Met het ontwerpdecreet dat nu klaarligt, krijgt de bevoegde regulator VREG de plicht om jaarlijks het aantal groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten van de laatste 10 jaar actief openbaar te maken, met vermelding van de rechtspersoon met ondernemingsnummer, het adres en de installatiegegevens. Over het ontwerpdecreet wordt nu advies gevraagd aan VREG, de adviesraden en de Raad van State. De Vlaamse regering kan vervolgens in het voorjaar van 2024 beslissen over een definitieve goedkeuring.

Bron: Solarmagazine.nl, 31 oktober 2023

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)