Europees Parlement stemt voor hoger doel wind- en zonne-energie

Solar,and,wind,power,,clean,energy

Het Europees Parlement heeft met 470 stemmen voor, 120 stemmen tegen en 40 onthoudingen de verhoging van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie gestemd. Het 2030-doel gaat omhoog naar 42,5 procent.

Afgelopen maart bereikten het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie – waarin de ministers van de EU-lidstaten zitting hebben – al een informeel akkoord om het doel te verhogen van 32 naar 42,5 procent.

Richtlijn

De verhoging van het hernieuwbare-energiedoel is onderdeel van de herziening van de Renewable Energy Directive (RED) en kadert in het Fit for 55-maatregelenpakket dat weer onderdeel is van de Europese Green Deal.
In die richtlijn wordt nu vastgelegd dat uiterlijk in 2030 minstens 42,5 procent van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen moet komen, met 45 procent als streefdoelstelling. Verder wordt een snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie vastgelegd, zoals zonnepanelen en windmolens. Hierdoor mag het nationale overheden niet langer dan 12 maanden kosten om nieuwe installaties goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde ‘go-to’-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

Innovatieve technologie

De Europarlementariërs zorgen er nu ook voor dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie. Ten minste 5 procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten.

De volgende stap is dat de Raad van de Europese Unie de aangenomen tekst van de richtlijn voor hernieuwbare energie nog formeel goedkeurt, zodat deze officieel van kracht wordt.

Bron: Solarmagazine.nl, 13 september 2023

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)