Europese Commissie tikt België op vingers voor mislopen doelstellingen hernieuwbare energie

637ce0e35761531b409237e6 Eu

De Europese Commissie heeft het afgelopen december ingediende Nationale Energie- en Klimaatplan 2021-2030 van België beoordeeld en concludeert dat het land zijn doel voor het opwekken van hernieuwbare energie mist.

De Europese Commissie doet om die reden een reeks aanbevelingen over waar België zijn ambities moet verhogen in overeenstemming met de EU-doelstellingen voor 2030.

Definitieve versie

België moet nu net als alle andere EU-lidstaten de aanbevelingen van de Europese Commissie verwerken en eind juni de definitieve versie van zijn bijgewerkte NECP indienen.
Daarbij zal het land op 3 plekken zijn ambitie moeten verhogen. Ten eerste moet de ambitie voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen door sectoren die vallen onder de Effort Sharing Regulation (ESR) verhoogd worden. België streeft nu naar een reductie van 42,6 procent en de Europese Commissie wil dat dit verhoogd wordt naar 47 procent. Ten tweede ligt ook het finale energieverbruik in België boven de aangegeven doelstelling die voortvloeit uit de EU-wetgeving. Tot slot stelt de Europese Unie dat de bijdrage van België aan het Europese doel voor hernieuwbare energie significant te laag is. België streeft naar 21,7 procent hernieuwbare energie, terwijl Europa het doel van 33 procent aan het land heeft opgelegd.

Energiezekerheid

Wat de energiezekerheid betreft, is België volgens de Europese Commissie verder te afhankelijk van de import van energie door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het gebrek aan binnenlandse bronnen. Het nationaal energie- en klimaatplan voorziet volgens Brussel daarbij geen verbeteringen, want zowel het aandeel van fossiele brandstoffen als de afhankelijkheid van ingevoerde energie zal naar verwachting toenemen tegen 2030.

Wat betreft onderzoek, innovatie, concurrentievermogen en vaardigheden, vermeldt het NECP volgens de Europese Unie niet het verwachte aandeel van klimaat en energie in de totale R&D-uitgaven en ontbreekt het aan voldoende informatie over de investeringen die nodig zijn voor de productie van schone energietechnologieën.

Bron: Solarmagazine.nl, 5 maart 2024

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)