IEA: recordgroei zonnepanelen houdt klimaatdoel in zicht, meer geld en minder politiek nodig

637ce0e35761535d6a9237c5 Image Windmolen

Door de recordgroei in schone-energietechnologie – in het bijzonder zonnepanelen en elektrische voertuigen – is het nog steeds mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.

Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een update van zijn Net Zero Roadmap uit 2021 waarbij het oproept om meer geld beschikbaar te stellen voor de energietransitie en minder politiek te bedrijven.

Pieken

De onderzoekers van het energieagentschap constateren dat de wereldwijde CO2-uitstoot afgelopen kalenderjaar een nieuwe recordhoogte van 37 miljard ton bereikt. Dat is 1 procent boven het niveau van vóór de coronapandemie.
Tegelijkertijd betekent de snelheid waarmee de belangrijkste schone-energietechnologieën worden uitgerold dat de vraag naar kolen, olie en aardgas volgens het IEA dit decennium zal pieken, zelfs zonder nieuw klimaatbeleid. Dat is bemoedigend, maar bij lange na niet genoeg om de doelstelling van maximaal 1,5 graad Celsius opwarming te halen.

In de pas

Positieve ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar zijn volgens de onderzoekers onder andere de installatie van zonnepanelen en de verkoop van elektrische auto’s die in de pas lopen met de mijlpalen die daarvoor zijn vastgesteld in IEA’s Net Zero Roadmap uit 2021. De verkoop van warmtepompen steeg afgelopen jaar wereldwijd met 11 procent. Veel markten, met name in de Europese Unie (EU), liggen voor op de jaarlijkse groei van ongeveer 20 procent die tot 2030 nodig is in het NZE-scenario. China blijft ’s werelds grootste markt voor warmtepompen.

11.000 Gigawatt

Een verdrievoudiging van de wereldwijd geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie tot 11.000 gigawatt in 2030 levert de grootste emissiereductie tot 2030 op in het Net Zero Emissions by 2050 (NZE)-scenario. Het IEA waarschuwt dat de uitrol van zonnepanelen en batterijen alleen niet genoeg is om netto 0 uitstoot te realiseren.

Voor alle landen geldt dat het versnellen van de vergunningverlening, het uitbreiden en moderniseren van de elektriciteitsnetten, het aanpakken van knelpunten in de toeleveringsketen en het integreren van hernieuwbare-energiebronnen in het energiesysteem van cruciaal belang zijn. De wereldwijde elektriciteitsnetten moeten volgens de onderzoekers tot 2030 jaarlijks met ongeveer 2 miljoen kilometer worden uitgebreid om het NZE-scenario te realiseren.

30 procent hoger

In de nieuwste versie van zijn NZE-scenario gaat het IEA ervan uit dat de stroomopwekking met zonnepanelen in 2050 30 procent hoger zal zijn dan in de 2021-versie van het scenario. De toevoeging van zonnepanelen verviervoudigt bijna tot 820 gigawatt in 2030, waarvan een kwart bestemd is voor de productie van waterstof. Zonnepanelen worden daardoor de grootste bron van elektriciteit in 2030 en behouden die positie tot 2050; wind wordt de op één na grootste bron.

​Anderzijds verloopt de opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen met behulp van CO2-afvang en -opslag (ccs) langzamer dan 2 jaar geleden voorspeld. De bijdrage van ccs aan de emissiereductie bij opwekking van stroom is in het nieuwe NZE-scenario met ongeveer 40 procent verlaagd.

Bron: Solarmagazine.nl, 27 september 2023

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)