IRENA: uitrol zonnepanelen moet verdrievoudigen tot 2030

Solar,and,wind,power,,clean,energy

De uitrol van hernieuwbare energie via onder meer windmolens en zonnepanelen moet tegen 2030 verdrievoudigd zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius.

Dat concludeert het internationaal agentschap voor hernieuwbare energie IRENA in de World Energy Transitions Outlook (WETO). De 2023-editie van het rapport roept op tot meer ambitie op het gebied van de wereldwijde inzet voor de uitrol van hernieuwbare energie.

Belangrijkste aanjagers

De WETO positioneert elektrificatie en efficiëntie als belangrijke aanjagers van de energietransitie, mogelijk gemaakt door hernieuwbare energie, schone waterstof en duurzame biomassa.

De IRENA-onderzoekers concluderen in de nieuwste WETO-editie dat vooruitgang is geboekt – vooral in de energiesector met een recordgroei van 300 gigawatt voor hernieuwbare energie in 2022 – maar dat de kloof tussen wat is bereikt en wat nodig is echter blijft groeien. Er zijn volgens de onderzoekers ambitieuzere doelstellingen voor hernieuwbare energie nodig; de wereld moet tegen 2030 jaarlijks gemiddeld 1.000 gigawatt aan hernieuwbare-energiecapaciteit toevoegen en het directe gebruik van hernieuwbare energie in eindgebruikerssectoren aanzienlijk verhogen.

Barrières

Door te focussen op de factoren die een door hernieuwbare energie gedomineerd energiesysteem mogelijk maken, kunnen volgens de IRENA-onderzoekers de structurele barrières die de voortgang van de energietransitie belemmeren, worden aangepakt.

Het gaat om de volgende 3 barrières: een gebrek aan fysieke (net)infrastructuur, het ontbreken van stimulerend beleid en regelgeving; en verkeerde afstemming van vaardigheden en institutionele capaciteit.

Zonne-energie

In het al eerder gepresenteerd 1,5 graad Celsius-scenario van IRENA zou de wereldwijd geïnstalleerde capaciteit aan zonnepanelen tegen 2030 bijna verachtvoudigen in vergelijking met de capaciteit van 2020 en meer dan 5.400 gigawattpiek bedragen. In 2050 zou dat zelfs 18.200 gigawattpiek zijn.

Om dit te bereiken, zou de jaarlijkse installatie van zonnepanelen moeten groeien tot gemiddeld 615 gigawattpiek in 2050. 2022 tot gemiddeld 615 GW tot 2050. De wereldwijde zonne-energiemarkt zou daarbij worden gedomineerd door de G20-landen met een verwachte verzevenvoudiging van de markt in 2030 tot een cumulatieve capaciteit van ongeveer 4.530 gigawattpiek, en een vertwintigvoudiging van de markt in 2050 tot een capaciteit van 13.315 gigawattpiek ten opzichte van 2020.

Bron: Solarmagazine.nl, 29 juni 2023

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)