Met welke standpunten rond zonne-energie trekken de Vlaamse partijen naar de verkiezingen?

637ce0e3576153115f9237b4 Shoot 7 Thumb

Vlaanderen gaat zondag 9 juni naar de stembus. Die dag kiezen we op gewestelijk niveau niet alleen een nieuw parlement, maar stemmen ze net als de rest van het land op federaal niveau voor de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers – en daarmee voor een nieuwe federale regering – en op internationaal niveau voor een nieuw Europees Parlement. Het toonaangevende Solar Magazine dook in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en zet de belangrijkste standpunten met betrekking tot zonne-energie op een rij.

N-VA | 35 zetels

De N-VA mocht met Zuhal Demir de Vlaamse minister van Energie leveren. Zij heeft zich de afgelopen jaren gepresenteerd als voorvechter van het afbouwen van alle vormen van subsidie voor zonne-energie en zo aan het subsidievrije tijdperk te beginnen. Op het moment dat het Solar Magazine tijdschrift (editie mei) ter per se ging, moest de partij haar officiële verkiezingsprogramma nog presenteren.

Vlaams Belang | 23 zetels

In het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang, dat zich traditiegetrouw kritisch opstelt ten opzichte van de energietransitie, staan 2 concrete maatregelen voor zonne-energie. Ten eerste wil de partij de verplichte plaatsing van de digitale meter afschaffen, omdat gezinnen die in het verleden zonnepanelen geplaatst hebben recht zouden hebben op de voordelen die de Vlaamse regering hen heeft beloofd. Ten tweede pleit de partij voor ‘de stopzetting van de oversubsidiëring van zonne- en windenergieprojecten’. ‘De groene droom is een nachtmerrie gebleken’, schrijft Vlaams Belang in haar energiehoofdstuk van het verkiezingsprogramma. ‘Energie moet betaalbaar zijn. Een elektrische wagen of dure zonnepanelen zijn niet voor iedereen weggelegd. Het Vlaams Belang is niet blind voor de energiearmoede bij steeds meer gezinnen. Verplichte maatregelen die de energiefactuur nog verder doen stijgen, zijn voor ons uit den boze.’ Wel stelt Vlaams Belang dat de toekomst ligt in een gezonde mix van kernenergie en wind- en zonne-energie

cd&v | 19 zetels

In het 442 pagina’s tellende verkiezingsprogramma van cd&v worden 17 pagina’s gewijd aan het energiehoofdstuk dat volop aandacht schenkt aan zonne-energie. Zo wil de partij de huidige Vlaamse ambitie voor zonne-energie verhogen naar op termijn 1.000 megawatt per jaar om in 2030 over minimaal 10 gigawatt opgesteld pv-vermogen in Vlaanderen te beschikken. Een van de opvallende plannen van de partij om dit te bereiken, is het sociaal energietarief daar waar mogelijk te vervangen door de installatie van zonnepanelen, gekoppeld aan langetermijnverhuur. Verder wil cd&v de drempels verlagen om pv-installaties met een omvormervermogen groter dan 10 kilovoltampère te installeren. Een bijkomende voorwaarde is dat omvormers automatisch moeten terugschakelen – via voltage droop control – als het stroomnet overbelast dreigt te geraken. De doelgroep van grootverbruikers waarvoor zonnepanelen verplicht zijn, wil cd&v de komende jaren stapsgewijs uitbreiden. Dat de ruzie met de N-VA over de afbouw van groenestroomcertificaten nog altijd niet opgelost is, wordt in het verkiezingsprogramma wederom duidelijk. Grote zonneparken die dateren van vóór 2013 kunnen wat cd&v betreft blijven rekenen op de afgesproken hoeveelheid groenestroomcertificaten. Tot slot wil de partij het potentieel van het duaal gebruik van landbouwgrond en zonnepanelen in kaart brengen en nagaan welke regelgevende obstakels er voor agrivoltaics zijn.

Open Vld | 14 zetels

Voor Open Vld is het duidelijk: na zonnepanelen moeten ook batterijen gemeengoed worden. De partij wil de transmissienettarieven voor batterijen schrappen om zo de investeringen in energieopslag aan te jagen. Bovendien wil Open Vld doorgaan met het massaal installeren van zonnepanelen om Vlaanderen een stabiele gigawattmarkt te maken. ‘We stimuleren dat elk dak ten volle wordt benut, inclusief deze van carports op grote parkings’, aldus het verkiezingsprogramma. ‘Een zonnepaneelinstallatie wordt de standaardkeuze voor nieuwbouw en renovatie, en we stimuleren dit door fiscale incentives, en door het schrappen van nettarieven en heffingen wanneer de opgewekte elektriciteit gedeeld wordt onder particulieren.’ Om groene stroom en energiedelen goedkoper te maken, wil de partij voor burgers en bedrijven – en degenen die energiedelen – alle belastingen op groenestroomcontracten schrappen. Voor landbouwbedrijven moet er tot slot een renteloze lening komen zodat zij asbestdaken vervangen door zonnedaken.

Vooruit | 13 zetels

Een van de voor de zonne-energiesector meest tot de verbeelding sprekende standpunten uit het verkiezingsprogramma van Vooruit is de ambitie om per direct jaarlijks 180.000 woningen te renoveren via isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Door dit 15 jaar lang te doen, moeten in 2040 alle Vlaamse woningen energiezuinig zijn.
Huurders van sociale woningen waar de daken niet van geschikt zijn voor zonnepanelen, moeten stroomoverschotten tegen een verlaagde prijs van sociale energiegemeenschappen kunnen kopen. Op gronden van huisvestingsmaatschappijen waar op korte termijn niet gebouwd kan worden, zullen, als het aan Vooruit ligt,
tijdelijk zonneparken worden geïnstalleerd. Een van de andere standpunten die in het oog springt, is het pleidooi voor een specifiek consumentenkrediet om zonnepanelen te installeren. Het krediet kunnen mensen terugbetalen met de winsten die ze maken met de opwek van zonne-energie. ‘Daarbovenop ontzorgen we mensen door parallel een collectieve uitrol van zonnepanelen te organiseren en de investering voor te fi nancieren’, aldus Vooruit. ‘Om het potentieel van zonne-energie helemaal waar te maken, installeren we zonnepanelen op alle geschikte Vlaamse daken – of het nu huizen zijn, scholen, winkelcentra, fabrieken of appartementsgebouwen.’

PVDA | 4 zetels

De kleinste partij van het huidige Vlaamse Parlement heeft weinig concrete maatregelen ten aanzien van zonne-energie in het verkiezingsprogramma staan. Wel stelt de partij zich te verzetten tegen ‘asociale maatregelen’ zoals de verplichte invoering van slimme meters. Desondanks wil PVDA dat minstens 70 procent van de  elektriciteitsproductie in België tegen 2030 uit hernieuwbare energie komt. Daartoe moeten onder meer lokale, publieke energiebedrijven opgericht worden om te investeren in wind- en zonne-energie, batterijen en warmtenetten. Een opvallend standpunt is dat PVDA pleit voor één minister voor Energie. 4 energieministers – in de regering van Brussel, Vlaanderen en Wallonië en in de federale regering – is volgens de partij inefficiënt en nodeloos duur. ‘De bevoegdheidsverdeling is zo complex dat men vaak zelfs niet weet wie voor wat bevoegd is. Ministers lopen elkaar dan voor de voeten. Voor waterstof en batterijen loopt de discussie bijvoorbeeld al jaren.… De ene regering probeert continu stokken in de wielen te steken van de andere. We herfederaliseren het energiebeleid. Dat is een voorwaarde voor een efficiënte planning en om een nieuwe ronde van eindeloos gekibbel tussen de verschillende entiteiten in ons land te vermijden.’

Bron: Solarmagazine.nl, editie mei 2024

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)