Nieuw investeringsplan Fluvius: thuisbatterij helpt nog niet bij ontlasten stroomnet

Thuisbatterijen helpen vooralsnog niet om het Vlaamse stroomnet te ontlasten. Dat is een van de conclusies die netbeheerder Fluvius trekt in zijn nieuwe investeringsplan voor de periode 2024-2033.
637ce0e357615318bd92377b Hoogspanning Ok

Het nieuwe investeringsplan geeft aan welke investeringen in het elektriciteits- en gasdistributienet Fluvius nodig acht voor de komende 10 jaar.

Goedgekeurd

De Vlaamse energieregulator VREG keurde onlangs het vorige investeringsplan van Fluvius voor de periode 2023-2032 goed. Daarin is vastgelegd dat de netbeheerder 4 miljard euro extra gaat investeren in de Vlaamse distributienetten voor elektriciteit, bovenop de al geplande 7 miljard euro. Fluvius moet zijn investeringsplan jaarlijks actualiseren en om die reden vindt nu de consultatie plaats van het investeringsplan 2024-2033. De consultatie is bedoeld om feedback op te halen vanuit de verschillende stakeholders. De consultatieperiode loopt tot en met zondag 23 juli 2023. De resultaten van de consultatie worden samen met het investeringsplan voor 1 oktober 2023 aan de VREG opgestuurd.

‘We verwachten de komende jaren een aanzienlijke toename van elektrificatie als gevolg van de energietransitie’, aldus Fluvius in zijn toelichting. ‘Daarom hanteren we dezelfde strategie als vorig jaar en behouden we het “no regret”-investeringsbudget 4 miljard euro voor de periode 2023-2032. Om de elektrificatie bij laagspanningsklanten mogelijk te maken, moeten we tegen 2032 minimaal 40 procent van de laagspanningskabels aanpassen of uitbreiden. Dit zal gepaard gaan met de versterking van 1 op de 3 cabines en de aanpassing van huisaansluitingen. Deze versterking van het laagspanningsdistributienet zal ook een hogere onthaalcapaciteit bieden voor decentrale productie.’

Laagspanningsnetten vervangen

In zijn investeringsplan schrijft de netbeheerder dat bestaande laagspanningsdistributienetten wniet alleen worden vervangen op basis van hun leeftijd, maar ook op basis van een gebrek aan prestatie in de breedste zin van het woord. ‘Netten worden versterkt als de capaciteit niet meer voldoet, of omwille van problemen met de spanningskwaliteit. Ze worden vervangen bij een hoge foutenlast.’

Daarbij schenkt Fluvius ook opnieuw aandacht aan het uitvallen van omvormers van zonnepanelen door te hoog oplopende spanning. ‘Minder dan 0,5 procent van de pv-klanten binnen ons werkingsgebied meldt problemen. Elke spanningsklacht is natuurlijk te betreuren. Als bedrijf doen we er alles aan om klachten enerzijds te voorkomen en om ze anderzijds zo snel mogelijk op te lossen. Fluvius ontwikkelt en gebruikt tools om lokale problemen op het net te beheersen, te voorspellen op macroschaal en hierop te anticiperen.’

Fluvius verwacht bovendien dat de mogelijkheden om lokale netsituaties te monitoren de komende jaren sterk vergroot zullen worden, onder meer dankzij de uitrol van de digitale meter. ‘Zo kunnen we meer en meer proactief beheersmaatregelen nemen. Vandaag moet Fluvius echter nog vaak in reactieve modus werken.’

Groei zonnepanelen gelijk

Ook in het nieuwste investeringsplan gaat Fluvius uit van een lineaire groei voor het aantal installaties met zonnepanelen. De voorziene groei voor pv is zelfs exact gelijk aan het vorige investeringsplan.

‘We hebben de afgelopen jaren een sterke variatie gezien in het tempo waarin zonnepanelen werden geplaatst, door wijzigende regelgeving en sociaal-economische omstandigheden’, aldus Fluvius. ‘Ten gevolge van de hogere energieprijzen verwachten we een versnelling van de installatie van zonnepanelen. Door de afschaffing van de terugdraaiende teller en het invoeren van de terugleververgoeding die klanten met een digitale meter ontvangen voor de geïnjecteerde energie, kunnen residentiële installaties groter gedimensioneerd worden. Tegelijk groeien de mogelijkheden om de zonnepanelen te overdimensioneren (in kilowattpiek) tot meer dan tweemaal het vermogen van de omvormer (in kilowatt). Dat zorgt voor een hogere efficiëntie ’s morgens en ’s avonds, wanneer energie gemiddeld duurder is, ten opzichte van een verlies op momenten waarop er veel hernieuwbare energie beschikbaar is.’

Grote projecten

Naast een toename van residentiële installaties bij consumenten stelt Fluvius grotere projecten bij bedrijven te zien. ‘We verwachten dat deze trend zich doorzet en zal zorgen voor een boost bij het geïnstalleerd pv-vermogen. Eind 2021 was er meer dan 4 gigavoltampère opgesteld vermogen aan zonnepanelen op het distributienet. Ter voorbereiding van het Investeringsplan simuleerden we de zomerpiek, rekening houdend met een lineaire stijging van de pv-capaciteit van 300 megavoltampère, 450 megavoltampère en 600 megavoltampère per jaar tot 2033. Met onze simulaties vertrokken we van het geïnstalleerde vermogen in 2020 en kwamen we tegen 2030 uit op zo’n 7 gigawatt, 8,5 gigawatt en 10 gigawatt.

Energieopslag

In zijn investeringsplan schrijft Fluvius verder met belangstelling de ontwikkelingen te volgen op het vlak van energieopslag en de adoptie ervan door de markt. ‘Sinds 2021 stelden we een forse toename vast van het aantal elektriciteitsopslagsystemen in de particuliere markt. De sterke groei wordt getriggerd door premies en door het wegvallen van de terugdraaiende teller. Deze systemen focussen vandaag op het verhogen van het zelfverbruik en (nog) niet op het verlagen van de afname- of injectiepiek of op andere use cases.’

Uit de digitale meterdata blijkt volgens de netbeheerder dat het laden van de batterij start zodra de zonnepanelen energie produceren. ‘Door de beperkte capaciteit van de batterijen wordt er nog steeds aan volle capaciteit in het net geïnjecteerd wanneer de batterij geladen is’, luidt de conclusie van Fluvius. ‘De thuisbatterij helpt vandaag niet om het net te ontlasten.’

Om het volledige potentieel van energieopslagsystemen te benutten, is het volgens de netbeheerder van belang dat de focus niet puur op het verhogen van het zelfverbruik blijft liggen. ‘Zo kan een batterij ook inspelen op het optimaliseren van het capaciteitstarief of flexibiliteitsdiensten leveren.’

Bron: Solarmagazine.nl, 14 juni 2023

3 responses

  1. ‘De thuisbatterij helpt vandaag niet om het net te ontlasten.’ Willen ze dat we gand onze berging en garage enz…. vol zetten met batterijen, daar wint enkel de staat aan door de BTW dat er dient betaald te worden

  2. Nope, voor het net is het nuttiger de thuisbatterij op te laden tijdens piekproductie bijvoorbeeld rond de zonnemiddag, dus afhankelijk van … taraaa … winter en zomertijd 😉

  3. De oplossing zit hem in de variabele energie tarieven .
    Nederlandse leverancier op komst .
    Spijtig genoeg hebben de omvormers geen mogelijkheid daarop in te spelen
    Dus je moet ook nog een beheers systeem installeren .

Leave a Reply

Op zoek naar een geschikte thuisbatterij?
Ontdek onze iLubat!

en_GBEnglish (UK)