Vlaamse energieleveranciers verplicht tot aanbieden maandfacturatie

63e399eb4e8334162faf4a7e Energiefactuur 2

De Vlaamse regering heeft besloten dat energieleveranciers in het gewest per direct een factuur op maandbasis op basis van gemeten energieverbruik moeten aanbieden bij klanten met een digitale meter.

Dat heeft de regering besloten op verzoek van energieminister Zuhal Demir. ‘Nu kunnen alle Vlamingen, onafhankelijk bij welke leverancier ze klant zijn of welk product ze hebben, hun energie betalen zonder verplicht te moeten werken met voorschotten en een jaarlijkse afrekening’, aldus Demir.

Handhaven

De Vlaamse energieregulator VREG is volgens Demir bevoegd om strikt te handhaven wanneer leveranciers de verplichting niet opvolgen.
Facturatie van energieverbruik op maandbasis is niet nieuw. Sinds 1 april 2022 was de verplichting tot het aanbieden van maandfacturatie al van kracht voor leveranciers die meer dan 200.000 afnamepunten in het Vlaamse Gewest beleveren. In de V-test kan een overzicht gevonden worden van de producten waarbij maandelijkse facturatie mogelijk is.

Ruim 100.000 contracten

In Vlaanderen worden inmiddels ruim 100.000 contracten via maandfacturatie afgerekend. De Vlaming is volgens Demir blij met de mogelijkheden van de digitale meter, die de consument toelaat om meer zicht te hebben op het energieverbruik en onaangename verrassingen te vermijden. De verplichting wordt nu uitgebreid naar alle leveranciers die elektriciteit en aardgas leveren in het Vlaams Gewest. Daarbij wordt maandfacturatie verplicht aangeboden voor alle producten waarop kan ingetekend worden en waarvan de prijszetting dit toelaat.

Producten waarvoor maandfacturatie niet mogelijk is vanwege de prijstelling, zijn bijvoorbeeld de variabele contracten met een kwartaal-geïndexeerde spot-parameter, waarbij de werkelijke waarde van de parameter pas bekend is na afloop van het kwartaal. De klant kan de keuze voor maandfacturatie zelf maken.

Beschermd tegen faillissement

Door iedereen de mogelijkheid te geven om op maandelijkse basis af te rekenen – in plaats van te werken via voorschotfacturen en een jaarlijkse afrekeningsfactuur – staat de klant niet meer voor verrassingen bij de jaarlijkse eindafrekening en zijn ze beter beschermd tegen de financiële gevolgen van een mogelijk faillissement van de leverancier.

Een afnemer die kiest voor een maandfacturatie voor aardgas dient er wel rekening mee te houden dat hij afwisselend tijdens de winter met hoge en tijdens de zomer met lage maandfacturen kan worden geconfronteerd, daar waar het voorschotsysteem een spreiding van de kosten met zich meebrengt. Ook klanten met zonnepanelen, elektrische (accumulatie)verwarming of een warmtepomp moeten rekening houden met hogere facturen in de winter ten opzichte van de zomer.

Moeilijkere start

Minister Demir besluit: ‘Maandelijkse facturatie wordt sinds de start van de energiecrisis alsmaar populairder. De digitale meter kende een moeilijke start. Intussen beschikt ongeveer de helft van alle Vlamingen over een digitale meter, en nu zorgen we ervoor dat alle Vlamingen ten volle van de mogelijkheden van de digitale meter gebruik kunnen maken. Elke maand betalen voor wat je verbruikt hebt, verlost ons voorgoed van de discussie over de voorschotfacturen en de verrassing van de jaarlijkse afrekening. Al moet je als klant goed bekijken of dat systeem wel geschikt is. Ik roep de VREG dan ook op om strikt toe te zien op een correcte toepassing van de wetgeving door de energieleveranciers, zodat burgers zonder problemen kunnen overschakelen naar maandelijkse facturatie.’

Bron: Solarmagazine.nl, 3 januari 2024

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)