Wat is PID

  1. Wat is PID?
  2. Hoe PID-probleem vaststellen
  3. Oplossing: PID-Box
  4. PID calculator

Wat is PID?

PID of Potential Induced Degradation is een probleem dat optreedt bij vele fotovoltaïsche panelen, vaak zonder dat de eigenaar van de installatie hiervan op de hoogte is. PID houdt in dat de zonnepanelen versneld gaan degraderen en hierdoor dus niet het verwachte rendement op 20 jaar kunnen halen. Dit proces treedt vaak na 2 à 3 jaar op en vanaf dan verloopt de degradatie snel.

Hoe PID-probleem vaststellen?

Indien u een vermoeden heeft dat u PID heeft, of indien uw installatie onder behoren functioneert, doet Ilumen eerst een analyse van uw installatie. Indien hieruit blijkt dat uw werkelijke opbrengst onder uw verwachte opbrengst zit, begint Ilumen met de testen. Dit gebeurt in eerste instantie door middel van infrarood testen van de gehele installatie.

pid bij een infrarood scan

Op deze manier kunnen de geïnfecteerde modules in kaart gebracht worden.

geinfecteerd pid

En dan wordt de test opnieuw herhaald bij alle geinfecteerde modules.

retest geinfecteerde pid

Daarna is er de elektro luminance test. Bij deze test halen we steekproefgewijs enkele panelen naar bij ons en doen de testen in ons labo.

Bij elektroluminescentie wordt het zonnepaneel onder stroom gezet waardoor het gaat oplichten. Hiervan wordt dan een foto gemaakt waarop we duidelijk kunnen zien welke cellen al dan niet een probleem vormen.

elektro luminance test

Als deze test PID doet vermoeden, dan gaan we hierin verder. Als uit alle tests blijkt dat we met PID te maken hebben, kan de klant ervoor opteren om een PID box te laten plaatsen.

grafiek van pid

Oplossing: PID-Box

De Ilumen PID box kan panelen getroffen met PID regenereren en kan tevens het ontstaan van PID voorkomen. Dit zonder de omvormer aan te passen en zonder verlies van opbrengst. De oplossing is eenvoudig te implementeren en compatibel met alle omvormers, het is de perfecte oplossing voor projecten op middelgrote en grote schaal. De PID box werd trouwens recent ook uitgetest door een extern testorganisme ‘eliosys’ en ook zij bevestigden dat deze methode van PID bestrijden, leidt tot een regeneratie van de getroffen panelen. Klik hier voor het persbericht.

Meer info over de PID box Indoor.

Hieronder ziet u het proces vanaf dag 1 tot dag 10. Op dag 1 werkt het paneel voor minder dan de helft, na 4 dagen is er al veel verbetering te zien en na 10 dagen is het paneel terug in zijn originele staat.

verloop pid na behandeling
grafiek van pid na behandeling

Hier ziet u het verloop van een project waar één string PID had alvorens het implementeren van onze oplossing. We nemen twee data rechtstreeks uit de monitoring.

Monitoring op 13/03/2013 :

monitoring pid na behandeling

Op deze grafieken, ziet u duidelijk dat 1 omvormer met een beduidend lager rendement dan de rest zit.

Monitoring op 16/06/2013, installatie PID BOX op 30/04/2013 :

monitoring pid na behandeling

De installatie is hier terug hersteld. Alle omvormers werken terug naar behoren dankzij de PID box.

U kan ook eenvoudig een eerste indicatie krijgen of uw installatie PID heeft of niet. Best neemt u het meest negatieve (kortste bij de min-pool van de omvormer) paneel om de volgende test uit te voeren.

PID calculator

PID calculator

Leave a Reply

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

en_GBEnglish (UK)