Welke regels gelden bij (gedeeltelijke) verhuis en verwijdering van zonnepanelen?

637ce0e357615327249237e3 Shoot 10 Thumb

Bestaande zonnepaneleninstallaties kunnen na verloop van tijd onderworpen worden aan een (gedeeltelijke) verhuis of zelfs een verwijdering. Aan welke regels zijn dergelijke wijzigingen onderworpen? Een overzicht.

Bij verhuis van een volledige PV-installatie naar een ander toegangspunt gelden volgende voorschriften:

 • De originele omvormer mag behouden blijven. De omvormer moet niet meer op de huidige actuele Synergrid C10/26 staan, zolang ze op moment van de eerste aanmelding op de toen actuele lijst stond.
 • Installaties tot en met 10 kVA krijgen binnen de 90 dagen een digitale meter
 • AREI-keuring verplicht op nieuw en oud adres
 • Volledige verhuis van PV-installatie met AREI-keuring: recht op groenestroomcertificaten blijft behouden
 • Verhuis melden in ‘Mijn Fluvius’
 • PV-panelen (in dienst genomen na 2020) waaraan een premie werd toegekend moeten minstens 15 jaar op hetzelfde toegangspunt blijven

Bij een gedeeltelijke verhuis blijven de zonnepanelen liggen en worden ze aangesloten op een andere omvormer.  Volgende regels zijn van toepassing:

 • AREI-keuring op nieuw en oud adres
 • Gedeeltelijke verhuis van PV-installatie: recht op groenestroomcertificaten vervalt, de originele installatie is dan immers ontmanteld, waardoor ze niet meer bestaat.
 • Verhuis melden in ‘Mijn Fluvius’
 • PV-panelen (in dienst genomen na 2020) waaraan een premie werd toegekend moeten minstens 15 jaar op hetzelfde toegangspunt blijven

Onder een verwijdering van de PV-installatie wordt verstaan:

 • De definitieve buitendienststelling van de PV-installatie
 • De verplaatsing van de PV-installatie naar een locatie buiten Vlaanderen
 • Als de installatie wordt verwijderd: melding bij Fluvius binnen max. 5 dagen na de verwijdering

Een eigendomsoverdracht houdt in dat de PV-installatie van eigenaar wisselt, bijvoorbeeld ten gevolge van de verkoop van de woning, een echtscheiding of een overlijden. De nieuwe eigenaar dient de gewijzigde situatie te melden in het Mijn Fluvius portaal.

Bron: Presentatie Wilfried Leukemans (Fluvius) – Studiedag PV-Vlaanderen, 18 oktober 2023

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)