Zonne-energie in 1 jaar tijd goed voor 600.000 nieuwe jobs

637ce0e3576153dc75923767 Technieker De Zondag

Het aantal jobs in hernieuwbare energie is in de afgelopen 10 jaar wereldwijd bijna verdubbeld tot 13,7 miljoen stuks. Alleen afgelopen jaar kwamen er al 600.000 banen bij door zonnepanelen.

In het kalenderjaar 2022 kwamen er volgens het nieuw rapport ‘Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2023’ van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) 1 miljoen banen bij.

China

Uit de tiende editie van het rapport blijkt dat net als in voorgaande zijn de meeste banen geconcentreerd jaren in een paar landen, met name China, dat goed is voor 41 procent van het wereldwijde totaal. Brazilië, diverse landen van de Europese Unie (EU), India en de Verenigde Staten van Amerika (VS) behoren eveneens tot de grootste werkgevers.

Zonnestroom (pv) was opnieuw de grootste werkgever in 2022, met 4,9 miljoen banen. Waterkracht en biobrandstoffen hadden ongeveer hetzelfde aantal banen als in 2021 – ieder ongeveer 2,5 miljoen – gevolgd door windenergie met 1,4 miljoen banen.

Zonnepanelen zorgen al met al voor meer dan een derde van het totale aantal arbeidskrachten in de hernieuwbare-energiesector. Het aantal aan zonnepanelen gerelateerde banen steeg afgelopen kalenderjaar van 4,3 naar 4,9 miljoen stuks. Van de 10 toonaangevende landen liggen er 4 in Azië, 2 in Noord- en Zuid-Amerika en 3 in Europa. Samen is de top tien goed voor bijna 4,1 miljoen banen, oftewel 85 procent van het wereldwijde totaal. Aziatische landen bieden onderdak aan 73 procent van alle wereldwijde pv-banen, wat de aanhoudende dominantie van de regio in de productie en de sterke aanwezigheid in installaties weerspiegelt. China was goed voor ongeveer 56 procent van de wereldwijde werkgelegenheid in zonnepanelen.

40 procent vrouwen

Uit de analyse van de onderzoekers blijkt dat vrouwen 40 procent van de fulltime functies in de pv-sector vertegenwoordigen, bijna 2 keer zoveel als in de wind- of olie- en gassector. De zonnestroomsector overtreft het gemiddelde aandeel van 32 procent vrouwen in de hernieuwbare-energiesector, maar blijft iets achter bij het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de economie.
Vrouwen zijn verder ongelijk vertegenwoordigd in verschillende functies in de pv-industrie. Ze worden het vaakst aangenomen voor administratieve functies, waar hun aandeel 58 procent bereikt. Vrouwen hebben 17 procent van het totaal aantal hogere managementfuncties in de pv-industrie in handen. Er zijn volgens de onderzoekers effectieve acties nodig om de toegang van vrouwen tot de zonnestroomsector te vergemakkelijken en hun carrièrevooruitzichten te verbeteren.

Verdrievoudigen

‘2022 was opnieuw een uitstekend jaar was voor de groei van het aantal banen in hernieuwbare energie, ondanks de vele uitdagingen’, stelt Francesco La Camera, directeur-generaal van IRENA. ‘Om nog miljoenen extra banen te creëren, zal er veel sneller moeten worden geïnvesteerd in technologieën voor energietransitie. Eerder deze maand kwamen de leiders van de G20 overeen om de inspanningen te versnellen om de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen, in overeenstemming met onze aanbevelingen in de aanloop naar de COP28. Ik roep alle beleidsmakers op om dit momentum te gebruiken als een kans om ambitieus beleid aan te nemen dat de benodigde systemische verandering stimuleert.’

Kwaliteit versus kwantiteit

De kwaliteit van banen is volgens de onderzoekers net zo belangrijk als de kwantiteit. Om sociale rechtvaardigheid te bevorderen, moet de overgang naar een schonere energietoekomst voor iedereen rechtvaardig en inclusief zijn: voor werknemers, maar ook voor bedrijven en gemeenschappen.

In het rapport wordt de noodzaak benadrukt om onderwijs en opleiding uit te breiden en de carrièremogelijkheden voor jongeren, minderheden en gemarginaliseerde groepen te vergroten. Ook is meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen is ook essentieel, want op dit moment zijn de banen in hernieuwbare energiebronnen nog steeds ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen.

Bron: Solarmagazine.nl, 5 oktober 2023

Leave a Reply

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

en_GBEnglish (UK)