Aanvaardingsplicht zonnepanelen vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2016 start PV CYCLE BELGIUM met een nieuw en collectief systeem dat het beheer, de inzameling en de verwerking organiseert van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen in België.

1. Wettelijke verplichting

De nationaal en wettelijk verplichte regeling voor het organiseren van de aanvaarding van afgedankte zonnepanelen is een gevolg van de Europese Richtlijn AEEA 2012/19/EU over het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Sinds de laatste herziening in 2012 zitten ook PV-panelen hierin. De Europese richtlijn is in Vlaamse wetgeving omgezet (Materialendecreet en VLAREMA). Ook het Waals en Brussels Gewest is volop bezig met een geharmoniseerde omzetting van deze Europese regelgeving.

Elke fabrikant/invoerder is wettelijk verplicht om te zorgen voor de registratie, de rapportering van de hoeveelheid op de markt gebrachte zonnepanelen, de gratis terugname en de verwerking van zijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen. Dit kan in België via een individueel of collectief beheersplan.

2. Wie is verantwoordelijk onder deze wetgeving?

Diegene die voor de eerste maal het zonnepaneel in België op de markt brengt. Dit kan dus zowel de groothandel zijn als de kleinhandel of de installateur. Een handig hulpmiddel hierbij is na te gaan wie als eerste factureert met Belgische BTW aan zijn klant, onafhankelijk of die een privépersoon (B2C) of professioneel (B2B) is.

De beroepsfederaties PV-Vlaanderen, ELOYA, FEE, FEDELEC en NELECTRA hebben in januari 2016 de Milieubeleidsovereenkomst Zonnepanelen ondertekend die in detail de aanvaardingsplicht regelt. Daarmee organiseren ze een collectieve oplossing voor hun leden die naast installateur ook invoerder zijn.

3. Nieuw beheersorganisme PV CYCLE BELGIUM

PV CYCLE BELGIUM vzw is een collectief systeem dat deze verplichtingen organiseert en uitvoert. Het hele systeem wordt gefinancierd door een kleine milieubijdrage per zonnepaneel, dat dient doorgerekend te worden aan de eindklant. Momenteel bedraagt deze 4 EUR (excl. BTW) per zonnepaneel.Voor de praktische organisatie van de aanvaardingsplicht doen de federaties beroep op de jarenlange expertise van PV CYCLE ivzw.

4. Lid worden van PV CYCLE BELGIUM

Om in orde te zijn met de wetgeving over de aanvaardingsplicht moet een Belgische fabrikant/invoerder contractueel Deelnemer worden van PV CYCLE BELGIUM. Vanaf 9 mei kan een fabrikant/invoerder zich inschrijven via het Extranet van PV CYCLE BELGIUM op https://extranet.pvcycle.org/.In deze handleiding vindt u alle details hierover.

Vanaf september begint OVAM met controles van niet-aangesloten fabrikanten/invoerders. U kan dit vermijden door vanaf 9 mei snel aan te sluiten bij het nieuwe collectieve systeem.

Als u als installateur uw PV-panelen aankoopt bij een Belgische groothandel of importeur, dan hoeft u zich niet aan te sluiten bij PV CYCLE BELGIUM. U zal op de factuur van PV-panelen die u aankoopt een recyclagebijdrage van 4 EUR (excl. BTW) per zonnepaneel zien verschijnen en u dient die gewoon integraal door te rekenen aan uw eindklant. U kan als installateur wel een Inzamelpunt worden van PV Cycle Belgium.

Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

fr_FRFrançais