Bidirectionele meter maakt thuisbatterij extra interessant in Brussel

Een energieopslagsysteem bij een zonnepaneleninstallatie kan om diverse redenen interessant zijn. Zeker bij het gebruik van een ‘bidirectionele’ meter.

Met een bidirectionele meter kan u, in tegenstelling tot met een terugdraaiende teller, bepalen wat u werkelijk afneemt van het elektriciteitsnet en wat u werkelijk verbruikt. Het betreft met andere woorden een meter die zowel de bruto afname als bruto injectie meet.

Geen prosumententarief

Bij onmiddellijk verbruik van de geproduceerde elektriciteit, zonder gebruik van het net, wordt er geen afname of injectie geregistreerd. Aangezien de door uw zonnepanelen opgewekte stroom dus nooit op het distributienet terechtkomt, betaalt u als eigenaar van de bidirectionele meter geen prosumententarief. De bidirectionele meter kan ook zeer interessant zijn in combinatie met een batterijsysteem.

De installatiekosten van een bidirectionele meter zijn verschillend van gezin tot gezin. Uit contactopname door iLumen met een netbeheerder blijkt dat u voor de installatie van een bidirectionele meter zo’n 300 euro (excl. BTW) betaalt zonder vervanging van uw huidige meter. Mét vervanging moet u eerder rekenen op een kost van ongeveer 400 euro. (excl. BTW)

Thuisbatterij

In Brussel wordt het vanaf januari 2018 bijzonder interessant om de investering in een thuisbatterij te overwegen. Op dat moment wordt de nettofactuur (met terugdraaiende teller) vervangen door een facturatie op basis van een bidirectionele meter met vergoeding voor energieproductie.In Vlaanderen en Wallonië geeft de terugdraaiende teller de mogelijkheid om productie en consumptie doorheen het jaar te compenseren. In Vlaanderen heeft u, mits toevoeging van een bidirectionele meter, dankzij een thuisbatterij wel de mogelijkheid om uit het systeem van het prosumententarief te stappen. De wetgeving hierrond evolueert constant. Afhankelijk hiervan kan de thuisbatterij snel een grotere rol gaan spelen in beide regio’s.

Bron (gedeelte ’thuisbatterij’): Energiek Engie Electrabel, herfst 2016

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

fr_FRFrançais