Dynamische elektriciteitscontracten in België: ‘Nog steeds een markt van de early adaptors’

637ce0e357615318bd92377b Hoogspanning Ok

Dynamische stroomcontracten zijn in België nog geenszins mainstream. ‘Voorzichtigheid is geboden bij promotie daarvan. Een gepast profiel is nodig om er voordeel uit te halen’, aldus Stéphane Bocqué (FEBEG).

In Nederland worden dynamische energiecontracten voor de afname van elektriciteit langzaam populairder. Volgens de Monitor Consumentenmarkt Energie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nu zo’n 3 procent van de huishoudens zo’n contract. Hoe zit dat in België?  Solar Magazine ging te rade bij Stéphane Bocqué van FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven.

Vlaams fenomeen

De Europese Unie verplicht energieleveranciers met meer dan 200.000 klanten tot het aanbieden van een dynamisch elektriciteitscontract. Hierbij volgt het afnametarief de fluctuerende elektriciteitsprijzen op de voet, bijvoorbeeld per kwartier of uur. Daarvoor is dan wel een digitale meter in huis nodig. Dat maakt dynamische tarieven in België nu vooral tot een Vlaams fenomeen, daar gaat de uitrol van de digitale meter het snelst.

0,1 procent

‘Vlaamse consumenten hebben de keuze uit 9 dynamische contracten, van grote energieleveranciers en een aantal kleinere nichespelers’, aldus Bocqué. ‘Dat is 13 procent van het totale aantal contracten dat wordt aangeboden. Kijken we naar de daadwerkelijke huishoudens met een dynamisch contract, dan is dat 0,1 procent, veel minder dan in Nederland dus. Rekenen we dat terug naar het aantal Vlaamse huishoudens dan zijn er dat slechts zo’n 2.850. Het is hier een echte early adopters-markt.’

Kritische massa

Bocqué geeft 2 belangrijke redenen voor de situatie van dit moment. Hoewel het aanbod er is, is de vraag gering. ‘De kritische massa aan klanten is nog niet aanwezig.’ Daarnaast noemt hij de noodzaak aan het ontwikkelen van tools om de klanten te ontzorgen, bijvoorbeeld een energiemanagementsysteem, dedicated apps en monitoring. Het vergt tijd om deze complexe producten en diensten te ontwerpen. Tegelijkertijd is FEBEG ervan overtuigd dat er een groei van het aantal dynamische elektriciteitscontracten voor de deur staat.

Building block

‘Op dit moment hebben 1 op de 2 Vlaamse huishoudens een digitale meter’, vertelt Bocqué. ‘De Vlaamse energieregulator VREG geeft aan dat dit groeit naar 80 procent tegen 2024. Daarmee is een basis building block voor het grootschalig gebruik maken van dynamische contracten dan een feit. Een andere belangrijke ontwikkeling in dit kader is elektrische mobiliteit. Er komende de komende jaren heel snel heel veel elektrische auto’s bij in België. Die maken een dynamisch contract, laden wanneer de elektriciteitsprijzen laag zijn, zeer interessant.’

No brainer

Een tweede vorm van elektrificatie van huishoudens, die van warmte, kan tevens een pushgeven aan de populariteit van dynamische contracten. Over deze ontwikkeling is Bocqué echter minder enthousiast. Het toepassen van warmtepompen in nieuwbouw is een no brainer. Bij lichte en zwaardere renovaties is een snelle opmars van de warmtepomp echter niet evident, met name vanwege de flinke belasting op elektriciteit in België is de businesscase lastig te maken.

CO2-impact

Bocqué: ‘De gevolgen voor de energietransitie zijn groot, wie nu investeert in een fossiele ketel heeft die de komende 15 jaar. FEBEG pleit daarom voor het belasten van energiedragers, elektriciteit, gas en olie – naar ratio van hun CO2-impact. Een positieve ontwikkeling in dit kader is dat we nu wel zien dat die energiemanagementsystemen volwassen worden en dat er een breed aanbod ontstaat.’

Risico’s

Vindt FEBEG dat het dynamische energiecontract meer moet worden gepromoot in België? Bocqué is voorzichtig. ‘Wij zien de grote potentiële waarde. Ze kunnen een flinke bijdrage aan de energietransitie leveren; het ontlasten van de elektriciteitsnetten, flexibiliteit in het energiesysteem creëren, ruimte maken voor meer hernieuwbare stroom. Daarnaast kunnen afnemers van elektriciteit er geld mee besparen. Dat zijn er op dit moment echter nog maar weinig. Je moet kunnen schuiven met je energieverbruik, bijvoorbeeld door je auto op gezette momenten te laden en zonnestroom op te slaan een thuisbatterij en die later inzetten om een warmtepomp mee aan te sturen. Je kunt zo’n thuisbatterij met een dynamisch contract ook inzetten voor energiehandel, inkopen wanner de prijs laag is en terugleveren wanneer die hoog is. Daarvoor moet je echter exact weten wat je doet, en er mee bezig zijn. Een dynamisch contract is dus niet bestemd voor iedereen. Je kunt je er bovendien aan branden. Denk dus grondig na voordat je eraan begint, zoek goed uit wat een dynamisch contract voor je huishouden kan betekenen, maar ook wat de risico’s zijn.’

Bron: Solarmagazine.nl, 15 januari 2024

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais