Groen licht Europees Parlement voor hervorming Europese elektriciteitsmarkt

Solar,and,wind,power,,clean,energy

Het Europees Parlement heeft het akkoord met de Raad van de Europese Unie over de hervorming van de elektriciteitsmarkt goedgekeurd. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor contracts for differences (CFD).

Het Europees Parlement bereikte afgelopen december een voorlopig akkoord met de Raad en dat akkoord is nu in de vorm van een verordening en richtlijn met respectievelijk 433 en 473 stemmen voor aangenomen.

Contracts for differences

De nieuwe regelgeving zal consumenten beschermen tegen prijsschommelingen, doordat ze het recht hebben om te kiezen voor energiecontracten met vaste prijzen of dynamische energiecontracten. Bovendien mogen energieleveranciers de voorwaarden van een contract niet eenzijdig wijzigen. In het akkoord is ook opgenomen dat power purchase agreements (ppa’s) stabiele prijzen voor consumenten en betrouwbare inkomsten voor leveranciers van hernieuwbare energie kunnen garanderen.

Tweerichtingscontracten

Verder kunnen EU-lidstaten tweerichtingscontracten (CFD) invoeren die projectontwikkelaars een minimum­rendement bezorgen op hun investeringen en anderzijds buitensporige kosten voor overheden voorkomen in het geval een nieuwe energiecrisis met hoge stroomprijzen zich voordoet. Een producent verkoopt bij tweerichtingscontracten namelijk elektriciteit op de markt tegen een prijs die met de overheid is overeengekomen. Valt de effectieve marktprijs lager uit, dan krijgt de producent het verschil uitgekeerd. Valt de marktprijs hoger uit, dan moet de producent het verschil terugbetalen aan de eindafnemer.

Vervolg

Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met het bereikte akkoord, is het laatste woord aan de Raad van de Europese Unie. Zodra die het licht ook op groen zet, zal de wetgeving officieel gepubliceerd en van kracht worden.

Hervorming in het kort

De hervorming van de elektriciteitsmarkt is het langetermijnantwoord van de Europese Unie (EU) op de energiecrisis van 2022 die ontstond na de Russische inval in Oekraïne. De hoge prijzen van fossiele brandstoffen – met name gas – joeg ook de elektriciteitsprijzen de hoogte in.

Dit komt doordat de elektriciteitsprijs is gebaseerd op de kosten van de fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor de opwekking van die elektriciteit. Dit mechanisme wordt ‘merit order’ genoemd. De hervorming is gericht op langetermijnoplossingen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De hervorming moet zorgen voor meer bescherming voor de consument, meer stabiliteit voor bedrijven en meer groene stroom.

Bron: Solarmagazine.nl, 12 april 2024

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais