‘Helft gezinnen en 1 op 4 bedrijven in Vlaanderen heeft in 2030 zonnepanelen’

637ce0e357615327249237e3 Shoot 10 Thumb

In Vlaanderen kan in 2030 de helft van de gezinnen over zonnepanelen beschikken. Zonne-energie kan een motor voor Vlaamse economische groei worden met een omzet in de sector van 1 miljard euro en 5.000 banen.

Dat schrijft brancheorganisatie PV-Vlaanderen in haar nieuwe Visietekst 2030 over de uitrol van zonnepanelen. Om de beschreven ambitie mogelijk te maken, vraagt de organisatie die onderdeel is van de Organisatie Duurzame Energie (ODE) om een stabiel overheidskader.

Dominante brandstof

‘Zonnestroom wordt de dominante brandstof van de 21e eeuw’, opent PV-Vlaanderen haar visiedocument. ‘Elektriciteit uit zonnepanelen is de goedkoopste bron van energie, kan in overvloed ontgonnen worden, en vormt de motor van de decarbonisatie en bijhorende elektrificatie in vele andere sectoren, zoals transport en de verwarming van gebouwen. Tegelijk is het met voorsprong de technologie die per geïnvesteerde euro de meeste impact genereert inzake lokale tewerkstelling. Daarom moet Vlaanderen maximaal inzetten op zonnepanelen en uitgroeien tot een gigawatt-markt om in 2030 meer dan 10 terawattuur zonnestroom te produceren.’

6,8 Gigawatt op residentiële daken

PV Vlaanderen stelt in haar Visietekst dat tegen 2030 1 op de 2 Vlaamse gezinnen zonnepanelen op de daken kannen hebben liggen, inclusief niet-eigenaars (red. Vlamingen die geen eigenaar van het dak zijn) en sociaal zwakkeren. De residentiële zouden goed zijn voor een omvormervermogen van 6,8 gigawatt en dat alles zonder subsidies voor nieuwe installaties.

Subsidie niet nodig

De keuze van de Vlaamse Regering om de premie voor nieuwe zonnepanelen vanaf 2024 te stoppen en daarmee 1 jaar eerder te beëindigen, sluit volgens PV-Vlaanderen naadloos aan bij haar visie. ‘De afgelopen 15 jaar waren subsidies vaak de belangrijkste stimulans, maar de toekomstige groei zal gebaseerd zijn op de versnelde elektrificatie van de huishoudelijke energievraag’, stelt Dirk Van Evercooren, Algemeen Directeur ODE-Vlaanderen. ‘Subsidies voor nieuwe installaties zijn niet langer nodig.’

1 op 4 bedrijfsdaken

Tegen 2030 kan volgens de brancheorganisatie ook 1 op de 4 bedrijfsdaken uitgerust zijn met zonnepanelen. Een cruciaal onderdeel van deze transitie is het invoeren van prijsgaranties om de noodzakelijke investeringen en financieringen te beveiligen.

Daarnaast pleit PV-Vlaanderen voor een normering waarbij alle eigenaars van daken groter dan 250 vierkante meter verplicht worden om zonnepanelen te installeren. Van Evercooren: ‘Met de ambitie om tegen 2030 1 op de 5 bedrijfsdaken van zonnepanelen te voorzien, zetten we vol in op een groenere toekomst. Door in te zetten op prijsgaranties en normering voor grote daken, creëren we een solide basis voor onze energietransitie.

Bron: Solarmagazine.nl, 25 oktober 2023

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais