Hoe gaat de reiniging van zonnepanelen in zijn werk?

Als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie wenst u uiteraard een zo hoog mogelijk rendement voor uw zonnepanelen installatie. Daarom is het belangrijk dat u de nodige aandacht besteedt aan de reiniging van uw panelen.

Denk bijvoorbeeld maar aan de keuzes die u dient te maken met betrekking tot de reinigingsfrequentie en het soort reiniging van uw zonnepanelen. Maar allereerst dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen preventief en correctief onderhoud.

PREVENTIEF VS CORRECTIEF ONDERHOUD

Preventief onderhoud houdt in dat u de prestaties van uw zonnepaneleninstallatie van nabij opvolgt om eventuele problemen en bijhorende kosten te voorkomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een monitoringsysteem. Aan de hand van onderstaande checklist kan u nagaan of uw zonnepanelen naar behoren werken.

1. Grondprofielen nog uitgelijnd en niet verschoven.

2. Driehoeken nog vastgeschroefd en niet losgekomen (M8 bout, zelfboorder of zelftapper).

3. Kokers onder grondprofielen nog vast en niet gedraaid.

4. Stenen ondergrondprofielen nog vastgeschoten en niet losgekomen of gebarsten.

5. Beschermrubber aanwezig onder de kokers, stenen of trapeziumprofielen.

6. Middenklemmen en eindklemmen zijn overal aanwezig.

7. Middenklemmen en eindklemmen zijn overal stevig aangedraaid.

8. De schletterprofielen M10 bout staat nog stevig vast overal.

9. De panelen zijn niet beschadigd (glasplaat, kader, zonnecellen, ).

10. Er is overal op de kabelgoot een deksel voorzien.

11. Er liggen nergens kabels in stilstaand water.

12. Er liggen nergens connectoren in stilstaand water.

13. Er blijft nergens in grondprofielen water staan.

14. De kabels zijn overal mooi opgebonden onder de panelen.

15. De constructie vertoont nergens windschade.

16. Ligt de ballast nog op de oorspronkelijke plaats?

17. Is er schade aan het dak omwille van de constructie?

18. Er is permante toegang tot het dak d.m.v. kooiladder of raam die uitkomt op het dak.

19. De zonnepanelen zijn zo goed als proper (geen stoffige omgeving).

20. De schouwen op het dak geven geen uitstoot op de panelen waardoor deze kunnen bevuilen.

21. De omvormers geven allemaal groen lichtje en geven geen foutmeldingen.

22. De constructie vertoont nergens corrosie.

Download hier de checklist voor de reiniging van uw zonnepanelen.Of contacteer onze experts voor een onderhoud.

Bij correctief onderhoud dient u onmiddellijk in te grijpen wanneer er een fout of defect optreedt. Vergelijk dit bijvoorbeeld met een lampje dat op het dashboard van uw wagen wordt geactiveerd wanneer er zich een acuut probleem voordoet.

REINIGINGSFREQUENTIE

Een veel gestelde vraag is de frequentie waarop u uw zonnepanelen dient te laten reinigen. De ervaring leert ons dat afhankelijk van de locatie en omgevingsfactoren één reiniging per 1 tot 5 jaar volstaat.

Wanneer u uw zonnepanelen te vaak laat reinigen bestaat het risico op microscopische krassen in de coating, waaraan zich al snel na de reinigingsbeurt vuil zal hechten.

Reiniging 3

Verder mag u voor de reinigingsbeurt van de gemiddelde zonnepaneleninstallatie rekenen op een kost van 150 à 200 euro. Een uitzondering vormen de zonnepanelen met prismaglas waarvoor een reinigingsbeurt gemiddeld 500 à 600 euro bedraagt.

Men dient zich dan ook de vraag te stellen of de efficiëntiewinst ten gevolge van de jaarlijkse reinigingsbeurt voldoende groot is om deze kost te compenseren.

ZELF REINIGEN?

Het betreden van uw dak is niet zonder risico. Eventueel kan u er daarom voor opteren om vanop een lager niveau met een tuinslang de zonnepanelen af te spuiten (vermijd extreem hard water). Dit is uiteraard niet de meest efficiënte manier om kleine vuildeeltjes te verwijderen, maar de grootste delen zullen op deze manier wel verdwijnen.

Is uw dak goed bereikbaar, gebruikt u best warm water met een specifiek reinigingsmiddel en een spons. Vermijd het gebruik van een allesreiniger of groene zeep alsook schuurmiddelen of schuursponsen, die uw zonnepanelen kunnen beschadigen.

COATING

Met het oog op een zo hoog mogelijk rendement wordt er best éénmalig een speciale ‘coating’ op het glas van uw zonnepanelen aangebracht.

Dit kan in de vorm van een spray, of door het mengen met het water voor het onderhoud van uw zonnepanelen. Op deze manier blijft er een filter achter op de panelen, waardoor de elektrische lading sneller in uw installatie terecht komt.

In combinatie met de installatie van de rendementsverhogende PIDbox zorgt dit voor een snellere regeneratie van met PID aangetaste zonnepanelen. Let wel: PID-coating mag nooit zonder de aanwezigheid van de PIDbox worden aangebracht.

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

fr_FRFrançais