Hoeveel Vlamingen doen aan energiedelen?

637ce0e357615327249237e3 Shoot 10 Thumb

Energieregulator VREG rapporteert jaarlijks over energiegemeenschappen, energiedelen en energie verkopen. Dat legt het Energiedecreet op. Die mogelijkheden moeten burgers, lokale overheden en kmo’s aanmoedigen om deel te nemen aan de energiemarkt en de energietransitie.

Sinds 1 januari 2022 moeten energiegemeenschappen zich melden bij de VREG. Ook energiedelen en verkopen werden vanaf dan in de praktijk geleidelijk aan mogelijk. Beide concepten blijven verder evolueren. Sinds april 2023 is er een nieuwe vorm van energie verkopen mogelijk: de verkoop van groene stroom in gebouwen. Er is daarnaast ook nieuwe Europese regelgeving op komst rond energiedelen.

De energieregulator geeft in haar rapport een stand van zaken van hoe de energiemarkt die concepten opnam en de betrokkenheid van de distributienetbeheerders, de energieleveranciers en de afnemers daarbij. Ook gaat men dieper in op aandachtspunten die de verdere ontwikkeling van deze concepten belemmeren of afremmen.

Vaststellingen

Energiedelen en energie verkopen komt traag op gang. In december 2023 namen 7.779 toegangspunten (=deelnemers/locaties) deel aan energiedelen of energie verkopen. Dat is slechts 0,2% van het totaal aantal toegangspunten in Vlaanderen.

20% injectie onderling gedeeld

Energiedelen en energie verkopen is enkel mogelijk wanneer de injectie in hetzelfde kwartier plaatsvindt als de afname. Deler en verkoper kunnen dus meer delen of verkopen als ze hun gedrag op elkaar afstemmen.
Uit de cijfers van Fluvius blijkt dat deelnemers erin slagen om ongeveer 20% van de injectie onderling te delen en dat voor zowel huishoudelijke als niet-huishoudelijke afnemers. Op basis van een theoretische oefening verwachtten we dat dat percentage hoger lag, rond 40%.

Extra kosten en voorwaarden van leveranciers

De huidige opzet van energiedelen en energie verkopen creëert extra kosten voor leveranciers. Heel wat leveranciers kiezen er dan ook voor om extra kosten door te rekenen aan klanten die aan energiedelen of energie verkopen doen. Toch zijn er ook leveranciers die dat niet doen. Een up-to-date overzicht van die kosten staat in de V-test® en in het dashboard van VREG.

Bron: VREG Nieuwsbrief, 7 juni 2024

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais