‘Kosten zonne-energie een derde lager dan fossiele brandstoffen’

637ce0e357615327249237e3 Shoot 10 Thumb

De gemiddelde investeringskosten voor zonnepanelen zijn afgelopen jaar wereldwijd gedaald van 917 naar 876 Amerikaanse dollar per kilowattpiek. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van IRENA.

Uit het nieuwe onderzoeksrapport ‘Renewable Power Generation Costs in 2022’ van het internationaal agentschap voor hernieuwbare energie IRENA blijkt dat de energiecrisis het concurrentievermogen van hernieuwbare energie flink heeft verbeterd. Ongeveer 86 procent van alle installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie die afgelopen jaar werd opgeleverd – te weten 187 gigawatt(piek) – kende lagere productiekosten dan die van stroom uit fossiele brandstoffen.

Keerpunt

Volgens de onderzoekers heeft de opwekcapaciteit voor hernieuwbare energie die sinds het kalenderjaar 2000 is geïnstalleerd ervoor gezorgd dat de brandstofrekening van de elektriciteitssector afgelopen kalenderjaar maar liefst 520 miljard Amerikaanse dollar lager uitviel. ‘We zien 2022 als een waar keerpunt in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, omdat de concurrentie op kostprijs nog nooit zo groot is geweest’, stelt IRENA’s directeur-generaal Francesco La Camera. ‘En dat ondanks de wereldwijd aanhoudende inflatie van de grondstofkosten.’
Op mondiaal niveau daalde het gewogen gemiddelde van de genivelleerde elektriciteitskosten (lcoe) voor zonne-energie op utiliteitsschaal met 3 procent, voor windenergie op land met 5 procent, voor geconcentreerde zonne-energie (csp) met 2 procent, voor bio-energie met 13 procent en voor geothermie zelfs met 22 procent.

Alleen de kosten voor windenergie op zee en waterkracht stegen afgelopen jaar met respectievelijk 2 en 18 procent, als gevolg van het kleinere aandeel van China in de ontwikkeling van windenergie op zee in 2022 en kostenoverschrijdingen bij een aantal grote waterkrachtprojecten.

Vertekend beeld

Tussen 2010 en 2022 zijn wind- en zonne-energie volgens de IRENA-onderzoekers zelfs zonder subsidie of andere financiële steun kostenconcurrerend geworden met fossiele brandstoffen. De wereldwijd gewogen gemiddelde elektriciteitskosten van zon-pv daalden in die periode met 89 procent tot 4,9 Amerikaanse dollarcent per kilowattuur, bijna een derde minder dan de goedkoopste fossiele brandstof ter wereld. Voor windenergie op land bedroeg de daling 69 procent tot 3,3 Amerikaanse dollarcent per kilowattuur in 2022.

China was de belangrijkste drijvende kracht achter de wereldwijde daling van de kosten voor zonne-energie en windenergie op land in 2022. Dat leidt volgens het IRENA-rapport tot een vertekend beeld, want in veel andere grote markten stegen de kosten juist. In 11 van de 20 grootste zonne-energiemarkten voor utiliteitsprojecten stegen de installatiekosten afgelopen kalenderjaar. Zo stegen de kosten in Frankrijk en Duitsland met 34 procent en in Griekenland zelfs met 51 procent.

Bron: Solarmagazine.nl, 30 augustus 2023

Laisser un commentaire

Uw elektrische wagen als thuisbatterij gebruiken? Ontdek de iLucharge2 van iLumen!

fr_FRFrançais