Lidstaten EU verhogen doel uitrol zonnepanelen met 90 procent

637ce0e35761531b409237e6 Eu

De lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben hun doelen voor de uitrol van zonnepanelen met 90 procent verhoogd. Dat blijkt uit een analyse van de nationale energie- en klimaatplannen van 26 van de 27 lidstaten.

Koepelorganisatie SolarPower Europe heeft de plannen bestudeerd en meldt dat Litouwen en Ierland excelleren door hun doelstellingen met respectievelijk een factor van ruim 5 en 10 te vermenigvuldigen.

Europees doel gemist

Polen heeft zijn doelstelling met factor 3 vermenigvuldigd, terwijl Finland, Portugal, Slovenië en Zweden hun eerdere doelstellingen meer dan hebben verdubbeld en Spanje zijn doelstelling met 95 procent heeft verhoogd.
Op basis van de huidige ambities uit de nationale plannen zou de EU – als de individuele doelen gehaald worden – tegen 2030 over 626 gigawattpiek zonnepanelen beschikken. Daarmee zou het doel van 750 gigawattpiek zonnepanelen – en 600 gigawatt omvormervermogen – uit de Europese zonne-energiestrategie gemist worden. Nu de ontwerp-NECP’s bij de Europese Commissie zijn ingediend – wat eigenlijk vorig jaar zomer al had moeten gebeuren – hebben de lidstaten tot 30 juni de tijd om eventuele updates in te dienen voordat de plannen als definitief worden beschouwd.

Kritische kanttekening

De analisten van SolarPower Europe plaatsen een belangrijke kritische kanttekening bij de doelen die zijn vastgelegd in de nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s): in de NECP’s wordt geen link gelegd tussen de uitrol van zonne-energie en de verzwaring, modernisering en flexibilisering van het elektriciteitsnet.

Minder dan de helft van de EU-landen heeft in zijn plannen volgens de koepelorganisatie passende doelstellingen voor energieopslag opgenomen, slechts 2 landen hebben investeringen in hun elektriciteitsnetwerk opgenomen in de plannen en slechts 4 lidstaten hebben een specifiek doel opgenomen voor vraagrespons. België is een van de landen die zowel een doel voor energieopslag als voor vraagrespons heeft opgenomen in zijn NECP. België is daarmee een van de 9 landen die een doel voor energieopslag in zijn plan heeft opgenomen. SolarPower Europe constateert dat de meeste EU-landen er echter niet in slagen plannen te maken om het gebruik van hernieuwbare energie 24 uur per dag, 7 dagen per week of ’s nachts te stimuleren.

Paard achter de wagen

‘Europa loopt het risico het paard achter de wagen te spannen’, reageert Jonathan Bonadio, senior beleidsadviseur bij SolarPower Europe. ‘De planning van het energiesysteem moet synchroon lopen met de doelstellingen voor energieopwekking. Zonder een goede planning van het energiesysteem zullen zonne-energieprojecten vertraging oplopen, zal zonne-energie worden verspild en zal de businesscase voor zonne-energie worden ondermijnd.’

Hoewel ze in de zomer van 2023 worden verwacht, hebben de EU-lidstaten nu eindelijk hun bijgewerkte nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s) ingediend. 26 van de 27 landen hebben een plan ingediend, met Oostenrijk dat voor onbepaalde tijd is opgeschort. De nieuwe plannen zijn een ontwerp-update van de NECP’s die in 2019 door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Bron: Solarmagazine.nl, 25 april 2024

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais