Minister Demir dient cassatieberoep tegen Klimaatarrest in

Solar,and,wind,power,,clean,energy

Minister van Energie Zuhal Demir heeft namens de Vlaamse regering de Cassatievoorziening ingediend tegen het arrest in De Klimaatzaak. Daarmee vraagt ze om de vernietiging van een bindende klimaatdoelstelling.

Afgelopen januari meldde Demir dat ze alle regeringen van België – en in het bijzonder de federale regering –  ging vragen om te pleiten voor de vernietiging van de uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep.

Brussels hof

Het Brusselse hof van beroep heeft eind vorig jaar de Belgische staat, het Vlaams Gewest, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veroordeeld, omdat ze te weinig inspanningen hebben gedaan en doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De bindende doelstelling van 55 procent CO2-reductie in 2030 gaat volgens Demir veel verder dan de Europese klimaatdoelstellingen en gaan regelrecht in tegen het Vlaamse Energie- en Klimaatplan dat in haar ogen redelijke doelen bevat.
Met het vonnis bedrijft de rechter volgens Demir politiek, wat een schending zou zijn van de Belgische Grondwet en de scheiding der machten. De minister voelt zich gesterkt door een analyse van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) die laat zien dat de bindende doelstelling een zware tol zou eisen omdat strengere regels opgelegd moeten worden aan particulieren en ondernemers. Bovendien zouden in de industrie activiteiten sterk afgebouwd moeten worden.

Ingrijpende maatregelen

‘Met andere woorden: het is onmogelijk om het arrest na te leven zonder ingrijpende maatregelen en een drastische afbouw van de landbouw en de energie-intensieve industrie’, klinkt het bij Demir. ‘Daardoor zou het risico sterk toenemen dat ondernemers naar de ons omringende landen zullen gaan, waar een – soepeler – Europees kader van toepassing is.’

Demir waarschuwt dat het arrest ook gevolgen dreigt te hebben voor de vergunningverlening. ‘Door het arrest is iedere omgevingsvergunning behept met een mogelijke nietigheid indien zij niet bijdraagt tot de door het Hof van Beroep opgelegde doelstellingen. Het arrest lijkt bovendien ook een bijdrage te leveren voor het welslagen van milieustakingsvorderingen. De vraag zal zich immers opdringen waarom wij energie-intensieve landbouw en industrie nog dulden, daar zij ontegensprekelijk bijdragen aan de overschrijding van de door het Hof van Beroep opgelegde doelstellingen.’

Binnen de Vlaamse meerderheid kreeg Demir de steun voor het beroep. De Vlaamse regering heeft ook aan de federale regering gevraagd mee in Cassatie te gaan, maar die ging niet in op de vraag.

Bron: Solarmagazine.nl, 22 april 2024

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais