Pijnlijk praktijkvoorbeeld toont belang tijdstip verandering energieleverancier en/of meter

In Het Belang Van Limburg verscheen onlangs het opmerkelijke verhaal van Lommelaar Gerard Vanhelden. “Ik heb vorig jaar zonnepanelen laten plaatsen, maar nu moet ik mijn energieleverancier meer betalen in plaats van minder”, klinkt het. De reden hiervoor ligt bij de verkeerde timing van het moment waarop Gerard zijn meter liet vervangen.

Energiefactuur

Omdat zijn elektriciteitsfactuur jaar na jaar bleef oplopen, besloot Gerard in het voorjaar van 2016 om zonnepanelen te laten plaatsen. Net voor de zomer werd de installatie op het elektriciteitsnet aangesloten. Sindsdien produceren de zonnepanelen van Gerard voldoende om zijn eigen verbruik geheel te dekken. Omdat zijn nachtteller geen dienst meer deed, liet Gerard die in oktober 2016 weghalen. Jammer genoeg met vervelende gevolgen…

“In mei van dit jaar kreeg ik mijn afrekening voor mijn elektriciteitsverbruik. Het blijkt nu dat alles wat er gebeurd is tussen maart 2016 en oktober 2016, van geen tel is. Ik ben dus alle elektriciteit, die mijn zonnepanelen in de zomer hebben opgewekt, kwijt. Wat wél is blijven tellen, is mijn verbruik van oktober tot mei.” Bijgevolg betaalde Gerard een hogere energiefactuur dan tijdens de periode waarin hij nog geen zonnepanelen had. De reden? Een verkeerde timing.

Timing

“Voor mensen met zonnepanelen is timing bij de overschakeling van een tweevoudige naar een enkelvoudige meter inderdaad heel belangrijk”, reageert Vlaams energieminister Bart Tommelein op de kwestie. “De VREG waarschuwt u daar ook voor op zijn website. U doet het best op het moment of zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. Op het moment dat uw netbeheerder de enkelvoudige teller komt plaatsen zal hij de meterstand van uw dag- en nachtteller opnemen. Elk negatief saldo wordt afgerond naar 0 kWh.”

Veranderen van Energieleverancier

Ook indien u van energieleverancier wenst te veranderen doet u dat als zonnepaneleneigenaar best op het moment of zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder. De meteropname is elk jaar in dezelfde maand en u kan dit moment niet veranderen of zelf kiezen.

Bij de jaarlijkse meteropname moet u de meterstand doorgeven en u ontvangt een jaarafrekening. Verandert u op een lukraak gekozen moment van leverancier, dan moet u ook een meterstand doorgeven en kan het zijn dat u één jaar geen voordeel hebt van uw terugdraaiende teller. U ontvangt dan immers een tussentijdse afrekening.

Als u de leverancierswissel niet goed plant, staat op die tussentijdse afrekening

  • ofwel een groot overschot van de zomer dat naar 0 herleid wordt
  • ofwel een groot tekort van de winter dat nog niet aangezuiverd werd

Compteur numérique

“Met de komst van de digitale meter vanaf 1 januari 2019 zullen dergelijke situaties zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen”, besluit energieminister Tommelein. “De VREG werkt bovendien aan een nieuwe tariefstructuur, zodat dit mogelijk niet meer kan gebeuren.”

Meer informatie: website VREG

Bron: Het Belang Van Limburg

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

fr_FRFrançais