Recyclage zonnepanelen – Wat zijn uw rechten en plichten?

Aan het einde van 2015 waren er in Europa zonnepanelenmodules geïnstalleerd voor een totaalgewicht van maar liefst 9 miljoen ton. Volgens het toonaangevende Power & Energy Solutions mag slechts 0,3% van deze hoeveelheden vandaag als ‘afval’ bestempeld worden. Maar hoe gaat de recyclage van afgedankte panelen praktisch in zijn werk?

Beheersinstantie PV Cycle verzamelde en verwerkte de grote meerderheid van deze PV-modules, die meestal schade opliepen tijdens transport of installatie of ten gevolge van extreme weersomstandigheden. Meer dan 99% van de zonnepanelen die vandaag verkocht worden, slagen er in om groene energie te produceren volgens de verwachtingen. De 28 EU-lidstaten kregen in 2016 de nodige vrijheid om het systeem van PV-recyclage specifiek voor hun land verder uit te werken, uiteraard binnen de op Europees niveau gestelde krijtlijnen.

Recyclagepremie

PV Cycle

De Belgische overheid koos ervoor om vanaf 1 juli 2016 een recyclagepremie, ook wel ‘milieubijdrage PV’ genoemd, van 4 euro (excl. btw) per paneel op te leggen. Deze premie werd op 1 juli 2017 gehalveerd naar slechts 2 euro (excl. btw) per paneel. De milieubijdrage PV is bedoeld om de inzameling, ophaling, sortering, recycling en verwerking van huidig en toekomstig afgedankt fotovoltaïsch afval te organiseren en te financieren. U kan deze premie nog het best vergelijken met de recyclagebijdrage die u bijvoorbeeld betaalt bij aankoop van een televisietoestel of een ander elektronisch apparaat. Doorgaans wordt de milieubijdrage PV door uw installateur aan u doorgerekend, al doet u er goed aan dit voor alle zekerheid bij hem na te vragen.

Terugnameplicht

De producenten van zonnepanelen hebben een terugnameplicht. Het is één van de kernactiviteiten van PV Cycle om in een voldoende aantal terugnamepunten te voorzien. Zo moet 90% van de houders of eigenaars zijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen inleveren bij een inzamelpunt binnen een straal van 40 kilometer van zijn woonplaats. Meer info over de terugnamepunten in uw buurt vindt u hier.

De terugnameplicht geldt voor alle zonnepanelen, ook voor de huidige installaties. Voorwaarde is wel dat ze integraal ingezameld kunnen worden en dus niet al te veel vermengd zijn met andere afvalstoffen.

De milieubijdrage geldt voor nieuwe panelen (1 juli 2016 of later) en moet ervoor zorgen dat de recyclage later, wanneer zonnepanelen in grote mate worden afgedankt, nog steeds gefinancierd kan worden. Zoals eerder vermeld is het bedrag voor deze bijdrage sinds 1 juli 2017 vastgelegd op 2 euro (excl. btw) per paneel, maar PV Cycle heeft het recht om dit bedrag elk jaar te wijzigen.

Inzamelpunt

Indien u zonnepanelen heeft aangekocht op 1 juli 2016 of later, heeft u normaal gezien reeds in uw verplichting van de milieubijdrage voldaan via doorrekening door uw installateur. Kocht u uw panelen aan vóór 1 juli 2016, diende u op dat moment geen recyclagepremie te betalen. In beide gevallen bent u hoe dan ook geen bijkomende betaling verontschuldigd wanneer u uw afgedankte zonnepanelen naar een inzamelpunt brengt of laat brengen. Wel dient u steeds een afspraak te maken met uw inzamelpunt naar voorkeur. Vanaf 40 afgedankte zonnepanelen kan u de panelen ook bij u laten ophalen. Meer informatie hieromtrent vindt u hier.

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

fr_FRFrançais