Vlaamse installateurs moeten installatie thuisbatterij verplicht melden

637ce0e357615368349237ef Shoot 15 Thumb

Installateurs die in Vlaanderen bij consumenten een thuisbatterij plaatsen, moeten deze verplicht aanmelden bij netbeheerder Fluvius. Dat heeft de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir besloten.

Tot 1 april jongstleden was in Vlaanderen een premie beschikbaar voor consumenten die een thuisbatterij kochten. Om voor die subsidie in aanmerking te komen, moest de thuisbatterij – net als de eventuele zonnepanelen – verplicht geregistreerd worden bij netbeheerder Fluvius.

Meldingsplicht

Met het vervallen van de aanschafpremie verdween echter ook de meldingsplicht. Minister Demir heeft nu besloten deze opnieuw in te voeren.

‘Er wordt vastgehouden aan deze meldingsplicht voor installateurs van elektriciteitsopslagfaciliteiten’, is te lezen in het besluit van de Vlaamse regering. ‘Deze melding is noodzakelijk enerzijds om de veilige en betrouwbare werking van het net te garanderen en anderzijds in het kader van de verplichte Eurostat-rapportering.’

Energiebesluit

De Vlaamse regering constateert dat Vlaamse Ombudsdienst in zijn jaarverslag over het kalenderjaar 2022 al voor de invoering van zo’n meldingsplicht voor thuisbatterijen pleitte. Dat advies wordt nu overgenomen.

Artikel 4.1.18/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 verplicht installateurs van hernieuwbare-energie-installaties om maandelijks aan de netbeheerders een lijst toe te sturen van de door hen geplaatste hernieuwbare-energie-installaties voor elektriciteitsproductie, waaronder zonnepanelen. Deze verplichting wordt nu aangevuld met een analoge verplichting voor installateurs van elektriciteitsopslagfaciliteiten.

Bron: Solarmagazine.nl, 22 september 2023

Laisser un commentaire

Op zoek naar een geschikte thuisbatterij?
Ontdek onze iLubat!

fr_FRFrançais