Waarom grote zonnepanelen vaak niet de beste oplossing zijn

Wanneer u een zonnepanelenproject wenst te realiseren dient u rekening te houden met verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de afmetingen van het paneel. Grote panelen worden doorgaans gekenmerkt door een hoger Wattpiek vermogen maar zijn vaak niet de beste oplossing.
637ce0e357615345cb9237b3 Shoot 11 Bis

Zo zijn grotere panelen gevoeliger voor doorbuiging ten gevolge van bijvoorbeeld sneeuwval. Het glas zelf zal geen defecten vertonen, maar de doorbuiging zorgt er wel voor dat er micro-barsten, zogenaamde ‘microcracks’, en hotspots ontstaan.

Ook heeft een groot paneel typisch een dunnere glasplaat omwille van gewichtsreductie. Tenslotte is de windbelasting op grotere panelen hoger dan op kleinere panelen (paneel staat hol/bol in functie van windrichting).

Langere levensduur

Het bovenstaande wordt bevestigd door het toepassen van de zogenaamde elektroluminescentie (EL) technologie op een klein paneel (lengte 1,8 meter) en een groter paneel (lengte 2,2 meter) nadat dit paneel werd onderworpen aan een gewichts-/resistentie test. Bij de EL-test wordt het paneel onder stroom gezet zodat het gaat oplichten. Hiervan wordt dan een foto gemaakt waarop duidelijk kan worden vastgesteld welke cellen al dan niet beschadigd zijn.

Onderstaande figuur toont het resultaat van het toepassen van een EL-test op een klein paneel (lengte 1,8  meter) nadat dit paneel een gewichts-/resistentie test onderging. Gezien alle cellen ongeveer dezelfde lichtintensiteit vertonen, is er niets dat wijst op de aanwezigheid van microcracks en/of hot spots.

EL test klein paneel

Onderstaande figuur toont het resultaat van het toepassen van een EL-test op een groter paneel (lengte 2,2 meter) nadat dit paneel een gewichts-/resistentie test onderging. De donker opgelichte cellen wijzen op de aanwezigheid van microcracks ten gevolge van de resistentie test, hetgeen op termijn nefast is voor de levensduur en de opbrengst van het paneel.

EL test groot paneel

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

fr_FRFrançais