Welk aandeel heeft hernieuwbare energie in Belgische elektriciteitsmix?

Elia Elektriciteitsmix

De totale productie van zonne-energie en windenergie in België heeft in 2023 een absoluut record (21,5 TWh of 23% meer dan in 2022) gevestigd en is goed voor 28,2% van de elektriciteitsmix (19,8% in 2022). Dat blijkt uit cijfers van transmissienetbeheerder Elia.

Deze toename is enerzijds te verklaren door de groeiende opwekcapaciteit van hernieuwbare energiebronnen.  Zo nam de geïnstalleerde productiecapaciteit voor onshore wind en zonne-energie in 2023 toe met respectievelijk 10% en 31%.

elektriciteitsmix België

Daarnaast  viel er in 2023 een daling van 3,5% in elektriciteitsverbruik te noteren ten opzichte van 2022. Dit is deels te verklaren door de hoge elektriciteitsprijs die, ondanks de daling (2,5 keer lager dan in 2022), historisch hoog blijft.

Records

In 2023 mochten we ook enkele records noteren.

Op 29 mei werd een nieuw absoluut kwartierrecord (8078 MW) in de productie van zonne-en windenergie bereikt. Dit komt overeen met 93% van het totale verbruik op kwartierbasis.

In de maand juni 2023 werd een nieuw productierecord (1170 GWh) van zonne-energie bereikt. De totale productie van zonne-energie is algemeen fors toegenomen in 2023. Deze bedraagt op jaarbasis 7193 GWh, oftewel 12,2% meer dan in 2022. In 2023 werd ook een dagrecord gebroken. Op 3 juni 2023 werd de grootste hoeveelheid zonne-energie ooit geproduceerd in België, namelijk 48,8 GWh. Het vorige record dateert van 14 juni 2022 en bedroeg 41 GWh.

In juli 2023 werd bijna 35% van het Belgische verbruik gedekt door hernieuwbare energiebronnen (windturbines en zonnepanelen), meteen goed voor een nieuw maandrecord.

Bron: Elia.be

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais