‘Wereldwijde verkopen en productie zonnepanelen groeien uit elkaar’

637ce0e357615345cb9237b3 Shoot 11 Bis

Het volume aan zonnepanelen dat wereldwijd geïnstalleerd wordt, groeit steeds verder uit elkaar met de hoeveelheid zonnepanelen die geproduceerd wordt. Dat concludeert het IEA in een nieuw onderzoeksrapport.

In het Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) van het International Energy Agency (IEA) werken 32 landen samen aan het versterken van zonne-energie als de hoeksteen van het duurzame energiesysteem van de toekomst. Voor het 28e achtereenvolgende jaar is het IEA-PVPS Trends-rapport gepubliceerd. Het rapport biedt een wereldwijd overzicht van de ontwikkeling van de pv-sector.

1 terawattpiek

Een van de mijlpalen die in 2022 volgens de onderzoekers werd bereikt, is dat er cumulatief wereldwijd meer dan 1 terawattpiek – 1.000 gigawattpiek – aan zonnepanelen is geïnstalleerd.
Het in 2022 nieuwe geplaatst vermogen aan zonnepanelen is 235,8 gigawattpiek, een nieuw record waarbij China een marktaandeel van 45 procent kent en Europa van 17 procent. Om in de wereldwijde top 10 te zitten, moesten landen afgelopen jaar meer dan 3,9 gigawattpiek aan zonnepanelen installeren.

België in top 5

Qua geïnstalleerd vermogen per hoofd van de bevolking is Nederland – zoals ook SolarPower Europe eerder al meldde – de nummer 2 van de wereld en is Australië de koploper. Ook Duitsland en België zijn in de top 5 terug te vinden, wat België vooral te danken heeft aan Vlaanderen.

Productiecapaciteit

Wereldwijd werd de productiecapaciteit voor zonnepanelen volgens het internationaal energieagentschap uitgebreid tot 716 gigawattpiek. De daadwerkelijke productie lag iets onder de 400 gigawattpiek, maar dat is nog altijd fors meer dan de wereldwijde vraag. De snelheid waarmee de productie(capaciteit) toeneemt, ligt de laatste jaren fors hoger dan de marktontwikkeling, waardoor de zonnepaneelprijzen dit jaar aanzienlijk zijn gedaald.

In 2022 bedroeg de laagste prijs van zonnepanelen in de landen die aan het IEA rapporteren ongeveer 23 dollarcent per wattpiek.

Silicium

De wereldwijde productie van polysilicium overschreed in 2022 voor het eerst het volume van 1 miljoen ton. De productie van polysilicium voor zonnecellen steeg van 604.812 ton in 2021 tot 955.575 ton in 2022 en de productie van polysilicium voor halfgeleiders bedroeg vorig jaar 45.780 ton. Met de uitbreidingsprojecten voor de productie van polysilicium die voornamelijk in China zijn gepland, zou de wereldwijde productiecapaciteit voor polysilicium volgens de IEA-onderzoekers eind 2023 meer dan 2,8 miljoen ton kunnen bedragen. China had eind vorig jaar 85 procent van die siliciumproductie in handen.

Wafers

De wereldwijde waferproductie bedroeg 381 gigawattpiek in 2022, een stijging van 64 procent ten opzichte van de 233 gigawattpiek in 2021. De productiecapaciteit van wafers bedroeg eind vorig jaar 687 gigawattpiek. China heeft meer dan 97,5 procent van de wereldwijde productie van wafers in handen.

Zonnecellen

​De wereldwijde productie van zonnecellen bedroeg vorig jaar 394 gigawattpiek, een stijging van 61 procent ten opzichte van de 244 gigawattpiek in 2021. De wereldwijde productiecapaciteit voor zonnecellen bedroeg eind vorig jaar 599 gigawattpiek, waarvan 84 procent in Chinese handen is.

Panneaux solaires

In 2022 steeg de productiecapaciteit voor zonnepanelen tot slot van 483 gigawattpiek naar 717 gigawattpiek. De IEA-onderzoekers maken daarbij wel een belangrijke kanttekening: ‘De vooruitgang van de productiecapaciteit kan niet alleen worden toegeschreven aan de opening van nieuwe fabrieken, maar ook aan de verbetering van de omzettingsefficiëntie van zonnecellen en zonnepanelen. De cijfers voor de productiecapaciteit omvatten echter de capaciteit van verouderde faciliteiten en ongebruikte faciliteiten die niet meer concurrerend zijn: daarom wordt aangenomen dat de werkelijke effectieve productiecapaciteit in 2022 ongeveer 500 gigawattpiek bedroeg.’

Bron: Solarmagazine.nl, 21 oktober 2023

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais