Hoe goed scoorde Brusselse zonnepanelenmarkt in 2023?

637e13086b8762138e628a36 Shoot 2 Thumb

Brussel heeft afgelopen in 2023 het aantal nieuwe installaties met zonnepanelen met 67 procent zien dalen. Dat meldt het toonaangevende Solar Magazine.

Waar het kalenderjaar 2022 in geschiedenis van Brussel het op één na beste kalenderjaar was, is 2023 een kalenderjaar om snel te vergeten. Waar het aantal nieuwe installaties met 67 procent daalde van 4.425 naar 1.443 stuks, kelderde het daarmee gemoeide vermogen zelfs met 80 procent van 42,07 naar 8,56 megawattpiek.

264 megawattpiek

Per eind 2023 beschikte Brussel volgens de eerste voorlopige cijfers over 18.474 zonnepaneelinstallaties, goed voor een vermogen van 263,95 megawattpiek.

3 grote installaties

Waar de gemiddelde installatiegrootte in 2022 nog 9,50 kilowattpiek was, is dat in 2023 gedaald naar 5,93 kilowattpiek. Enkel in de vermogensklasse van 100-250 kilowattpiek is de systeemomvang significant gegroeid, te weten van 174 naar 195 kilowattpiek.

In de hoogste vermogensklasse registreerde Brugel vooralsnog geen enkele nieuwe installatie voor het kalenderjaar 2024. Mogelijk komt hier in de komende maanden nog verandering in, omdat ook in Brussel nieuwe installaties diverse stappen moeten doorlopen voordat ze in de statistieken zichtbaar worden.

Particulieren

Bij consumenten is de verkoop in 2023 flink gedaald, maar toch is de krimp in dit marktsegment kleiner dan in andere segmenten. Het aantal nieuwe installaties bij particulieren daalde met 38 procent en het daarmee gemoeide vermogen van 35 procent.

Private ondernemingen

De krimp is bij private ondernemingen een stuk groter, daar daalde het aantal nieuwe installaties afgelopen kalenderjaar met 78 procent en het daarmee gemoeide vermogen met 86 procent.

Publieke ondernemingen

Bij publieke ondernemingen is de krimp voor wat betreft nieuw geïnstalleerd vermogen het grootst – 97 procent – maar wat betreft aantal nieuwe installaties weer het kleinst, te weten 35 procent.

5 koplopers

De 5 plaatsen in het Brusselse gewest die koploper zijn qua geïnstalleerd vermogen, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

PlaatsAantal installatiesOpgesteld vermogen
Anderlecht2.08043,26 megawattpiek
Brussel-Stad73331,70 megawattpiek
Vorst73222,91 megawattpiek
Neder-Over-Heembeek55516,46 megawattpiek
Lakel15,8315,83 megawattpiek

Qua aantal installaties gooit ook Ukkel hoge ogen; na koploper Anderlecht telt Ukkel namelijk 1.826 zonnepaneelinstallaties. Het daarmee gemoeide vermogen van 13,16 megawattpiek is echter relatief laag, omdat het grotendeels zonnepanelen op woningen betreft.

Bron: Solarmagazine.nl, 5 februari 2024

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

nl_BENederlands (België)