Hof van Beroep dwingt België, Vlaanderen en Brussel tot strenger klimaatbeleid

637ce0e35761534e389236c1 62600768ce332c35bef9e20f Co2 Uitstoot

De Belgische staat, het Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden door het hof van beroep in Brussel verplicht om te CO2-uitstoot in België tegen 2030 met 55 te reduceren. Minister Demir wil in beroep.

De rechtszaak was aangespannen door milieuorganisatie Klimaatzaak. In een eerdere rechtszaak in 2021 kreeg die ook al gelijk, maar nu heeft de rechtbank de Belgische overheden zelfs een verplichte reductiedoelstelling opgelegd waarmee de organisatie haar doel heeft bereikt.

Wallonië vrijgesproken

Het hof vindt dat de overheden te weinig inspanningen hebben gedaan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In eerste aanleg was ook het Waals Gewest veroordeeld, maar volgens het hof van beroep heeft Wallonië wel de nodige vooruitgang geboekt in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen waardoor het ‘vrijgesproken’ wordt.

Hand en tand verzet

Tegelijkertijd is de uitspraak tegen het zere been van de Vlaamse energieminister Demir. Die heeft in reactie haar medeoverheden gevraagd Cassatieberoep aan te tekenen tegen de beslissing van het Brusselse hof.

‘U begrijpt dat ik mij met hand en tand verzet tegen een totale deindustrialisering van Vlaanderen omwille van rechtspraak die volledig los staat van ieder Europees kader en haaks staat op de Grondwet’, aldus Demir.

Eerste analyse

De minister stelt dat uit een eerste analyse blijkt dat het vonnis volgens haar kabinet verder gaat dan de Europese Klimaatwet. Demir stelt dat de rechter met het vonnis in de plaats van de politiek treedt, wat op een schending lijkt van de Belgische Grondwet en de scheiding der machten.

Een analyse van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) leert volgens Demir dat de 55 procent reductie voor Vlaanderen een bijzonder zware tol zal eisen waardoor strengere regels opgelegd zouden moeten worden aan particulieren en ondernemers. Demir: ‘Bovendien zouden in de industrie activiteiten sterk afgebouwd moeten worden. Met andere woorden: het is onmogelijk om het arrest na te leven zonder ingrijpende maatregelen en een drastische afbouw van de landbouw en de energie-intensieve industrie. Daardoor zou het risico sterk toenemen dat ondernemers naar de ons omringende landen zullen gaan, waar een (soepeler) Europees kader van toepassing is.’

Mocht de federale regering niet in beroep gaan, vraagt Demir om tegen 1 januari 2024 kenbaar te maken welke maatregelen die gaat nemen om de fossielvrije energieproductie in België in de lange toekomst te verzekeren.

Bron: Solarmagazine.nl, 7 december

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

nl_BENederlands (België)