POLL - Gebruikte zonnepanelen op het dak van uw woning, goed idee of niet?

By Thomas Voets - Jun 29, 2020

Het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) schat dat tegen 2030 maar liefst acht miljoen ton aan zonnepanelen als 'afval' zal worden weggegooid terwijl twee miljoen oude batterijen uit elektrische wagens zullen worden verwijderd. Hoe gaan we met deze volumes om? Bestaan er duurzame verwerkingsmogelijkheden?

Naar een antwoord op deze vragen gaat Circusol momenteel op zoek. Dit Europese initiatief, bestaande uit 15 partijen waaronder onze partner Futech, maakt deel uit van het Horizon 2020 programma van de Europese Unie.Binnen Circusol worden de mogelijkheden onderzocht om bedrijfsmodellen te ontwikkelen met betrekking tot de circulaire productieketen van zonnepanelen. Dit gaan van de recyclage en het hergebruik van grondstoffen tot het herstellen of herwaarderen van afgedankte installaties met het oog op een tweede levenscyclus.

Tweedehands zonnepanelen

Met name binnen de markt van de tweedehands zonnepanelen bestaan er tal van mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld maar aan zonnepaneleninstallaties die getroffen worden door weerfenomenen zoals hagel en storm. Ondanks dat vaak slechts enkele panelen beschadigd zijn, dient in veel gevallen de volledige string van panelen van het dak verwijderd te worden omdat het onmogelijk is om de beschadigde panelen te vervangen door panelen met exact dezelfde specificaties. De vrijgekomen onbeschadigde panelen kunnen in principe perfect gebruikt worden bij een andere zonnepaneleninstallatie. Eventuele esthetische nadelen zijn op platte daken uiteraard minder relevant. Een belangrijke factor in het welslagen van een bedrijfsmodel opgebouwd rond het plaatsen van tweedehands zonnepanelen op particuliere daken is de mate waarin de eindgebruiker hiervoor open staat.

Servicemodel

In het kader van het Circusol Project gaf Futech onlangs nog een 231 zonnepanelen een tweede leven door deze te plaatsen op het dak van een co-housing project in Sint-Niklaas, waar 22 gezinnen samen wonen in een compacte, energiezuinige en sociale gemeenschap.

cohousing Waasland ok

Het co-housing Waasland project is een voorbeeld van een zonnepaneleninstallatie die Futech gratis plaatst, verduidelijkt Ismaël Ben-Al-Lal, zaakvoerder van Futech. We leveren groene stroom die lokaal geproduceerd wordt. Uiteraard kan een dergelijk systeem enkel werken als de geleverde stroom op zijn minst goedkoper is dan de stroom die uit het stopcontact komt. Op deze manier ontstaat er een servicemodel met zonnepanelen die anders toch niet meer gebruikt zouden worden, uiteraard nadat deze eerst aan een kwaliteitsproces onderworpen zijn. Het co-housing Waasland project is zo een hele leuke democase geworden die een win-win oplevert voor alle partijen.

Uw mening telt!

En u? Hoe staat u tegenover toepassingen met tweedehands zonnepanelen? Wat zijn volgens u de voordelen en de nadelen? Neem deel aan onze poll en geef ons uw mening.

Laden�

Registration Form

POLL - Gebruikte zonnepanelen op het dak van uw woning, goed idee of niet?