Stormloop op zonnepanelen zet door

De Vlaamse stormloop op zonnepanelen zet zich door. Uit nieuwe cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) blijkt dat in 2022 in de periode januari-november 69.528 consumenten zonnepanelen kochten.
By Thomas Voets - Jan 09, 2023

Waar volgens de nieuwste cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in heel 2021 40.851 consumenten zonnepanelen installeerden, waren er dat in de voorlopige cijfers voor periode januari-november 2022 al 69.528; een groei van 70 procent. Ook het daarmee gemoeide omvormervermogen van 317,93 megawatt is al 100 procent hoger dan in heel 2022, toen het om 158,72 megawatt ging. Daarentegen werden in de zakelijke markt in periode januari-november 2022 slechts 258 projecten als opgeleverd geregistreerd, waar dat er vorig jaar in dezelfde periode nog 993 waren. Wel is het aantal zakelijke projecten in de maand november flink toegenomen.

Voorlopige cijfers

Overigens gaat het om voorlopige cijfers, waardoor de daadwerkelijke groei nog hoger zal uitvallen. Zo werden de cijfers voor installaties kleiner dan 10 kilowatt voor de maand oktober in de nieuwste cijfers fors naar boven bijgesteld, te weten van 20,85 naar 44,86 megawatt. Dergelijke verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid.

Per vermogenscategorie

Onderstaande tabel bevat de in 2022 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2022 als volgt:

104 procent meer nieuwe installaties

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in het kalenderjaar 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 104 procent is gestegen.

33 procent meer vermogen

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in het kalenderjaar 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 33 procent is gegroeid. Deze steeds grotere groei is vrijwel in zijn geheel te wijten aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 154 procent meer vermogen verwelkomde in de periode januari-november. In alle segmenten van de zakelijke markten (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is vooralsnog sprake van een krimp. De zakelijke markt verwelkomde dit jaar tot en met eind november 258 nieuwe installaties met een vermogen van 44,04 megawatt, een krimp van respectievelijk 70 procent en 74 procent ten opzichte van vorig jaar.

Doel behaald

Het VEKA heeft opnieuw de hoeveelheid zonnepanelen die Vlaanderen in 2021 heeft geïnstalleerd verhoogd, te weten van 306,40 megawatt naar 307,30 megawatt. Daarmee is de doelstelling van 300 megawatt die minister van Energie Zuhal Demir voor het afgelopen kalenderjaar hanteerde inmiddels ruimschoots behaald.

In totaal beschikt Vlaanderen nu volgens het VEKA per eind oktober over 4.726,96 megawatt aan pv-systemen. Onderstaande grafiek toont het geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar tot en met november 2022.

Bron: Solarmagazine.nl, 9 januari 2023

Registration Form

Stormloop op zonnepanelen zet door