Uitdaging voor de zonne-energiesector: recycling van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een duurzame optie om energie op te wekken, maar is hun afval ook zo duurzaam? De zonne-energie-industrie groeit enorm. In 2000 was er 1,4 GW aan zonnecapaciteit, wat al snel is toegenomen tot maar liefst 760 GW in 2020. Zonne-energie produceert nu ongeveer 4% van de elektriciteit in de wereld.
By - Sep 26, 2022

Zonnepanelen zijn een duurzame optie om energie op te wekken, maar is hun afval ook zo duurzaam? De zonne-energie-industrie groeit enorm. In 2000 was er 1,4 GW aan zonnecapaciteit, wat al snel is toegenomen tot maar liefst 760 GW in 2020. Zonne-energie produceert nu ongeveer 4% van de elektriciteit in de wereld.

Aangezien zonnepanelen ongeveer 30 jaar meegaan, wordt voorspeld dat tegen 2030 ongeveer 8 miljoen vierkante ton (t) zonnepanelen hun nuttige levensduur zullen bereiken. Dit brengt veel afval met zich mee. Bovendien bestaan zonnepanelen uit giftige materialen zoals lood. Toch kunnen veel waardevolle materialen worden hergebruikt voor nieuwe zonnepanelen. Toch worden veel zonnepanelen niet gerecycled. Het is vaak duur om zonnepanelen te recyclen en er zijn onvoldoende stimulansen om hierin te investeren.

Initiatieven

In tegenstelling tot de Verenigde Staten bestaat er in de Europese Unie wetgeving rond de recycling van PV-installaties. Toch gooien veel recyclingbedrijven bulkmaterialen zoals aluminium frames en glas weg, ook al kunnen de zonnepanelen nog veel waardevolle elementen bevatten zoals zilver, koper en silicium. Momenteel zoeken bedrijven en onderzoekers naar methoden om zonnepanelen te recyclen.

Circusol is een project dat bijvoorbeeld onderzoekt of producten gedurende de levensduur van zonnepanelen eigenaar en verantwoordelijk kunnen blijven, dus of ze zonnepanelen effectief als dienst kunnen verhuren. Futech is een trouwe partner van Circusol. Wereldwijd zijn tal van andere projecten opgezet om soortgelijke uitdagingen aan te gaan.

Samenstelling van een zonnepaneel

Ondanks het grote aanbod van zonnepanelen, hebben de meeste zonnepanelen dezelfde samenstelling. Een zonnepaneel is doorgaans samengesteld uit aluminium, silicium en zilverdraden. De cellen worden in modules verbonden door koperdraden die met tin en lood worden gesoldeerd. Deze modules worden vervolgens in lagen met elkaar verbonden met behulp van een soort lijm, EVA genaamd. Bovenop deze modules ligt meestal een glas met daaromheen een aluminium frame.

Uitdagingen

Zonnepanelen zijn ontworpen om lang mee te gaan en niet om gedemonteerd te worden. Dit bemoeilijkt de recycling van zonnepanelen. Het aluminium frame verwijderen is relatief eenvoudig. Een grotere uitdaging ligt in het verwijderen van het glas. De EVA-lijm is namelijk zeer moeilijk te verwijderen. Ondanks het feit dat hiervoor al verschillende technieken zijn ontworpen, blijft het een moeilijke en kostbare klus. Bovendien is het scheiden van het zilver van de andere materialen geen vanzelfsprekende taak.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Onderzoekers, overheden en bedrijven zouden daarom de handen ineen moeten slaan om PV-systemen te recyclen. Zo kan ook na de levenscyclus van de zonnepanelen waarde worden gecreëerd.

Bron: Peplow, M. (2022). Solar Panels Face Recycling Challenge. ACS Central Science, 8(3), 299–302. https://doi.org/10.1021/acscentsci.2c00214

Registration Form

Uitdaging voor de zonne-energiesector: recycling van zonnepanelen