Vlaamse CO2-uitstoot met 14% gedaald

637ce0e35761534e389236c1 62600768ce332c35bef9e20f Co2 Uitstoot

Vlaanderen heeft de Vlaamse broeikasgasuitstoot in de niet-ETS-sectoren in 2022 met 14 procent zien dalen in vergelijking met 2005. Dat blijkt uit voorlopige analyses.

De analyses zijn onderdeel van het Voortgangsrapport van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). Het jaarlijkse voortgangsrapport rapporteert de meest recente cijfers. Het gaat daarbij om de voorlopige cijfers voor 2022, die over enkele maanden definitief worden bevestigd, en de definitieve cijfers voor 2021.

Definitieve cijfers

De totale emissies kunnen worden opgedeeld in emissies die gereguleerd worden via het systeem van Europese Emissiehandel (ETS) en de emissies die niet onder dit systeem vallen (niet-ETS).
De definitieve cijfers van 2021 wijzen op een totale daling van de broeikasgasemissies met 20 procent ten opzichte van 2005 en in de niet-ETS-sectoren gaat het om 10 procent.

ESR

Als naar de globale evolutie van Vlaamse broeikasgasuitstoot wordt gekeken, wordt in 2021 een daling van de totale broeikasgasemissies vastgesteld met 15 procent ten opzichte van 1990 en 20 procent ten opzichte van 2005. Vlaanderen wordt beoordeeld op de zogenaamde ESR-uitstoot in de sectoren transport, gebouwen, landbouw, kleine industrie en afval. In het VEKP van mei dit jaar werd de doelstelling voor ESR aangenomen van  min 40 procent in 2030.

Energiecrisis

De ESR-uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen daalde van 48,5 megaton CO2-equivalenten in 2005 tot 43,7 megaton CO2-equivalenten in 2021. Dat komt neer op min 10 procent. De voorlopige ESR-broeikasgasemissies voor 2022 liggen zo’n 4 procent lager liggen dan in 2021 en ongeveer 14 procent lager dan in 2005. Dit is vooral dankzij sterke daling die ingeschat wordt bij gebouwemissies in 2022. De afbouw van gas en een lager verbruik speelden toen ook mee tijdens de winter gelet op de energiecrisis.

Bron: Solarmagazine.nl, 27 november 2023

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

nl_BENederlands (België)