Vlaamse gezinnen installeren 125% meer zonnepanelen

Consumenten hebben in Vlaanderen tot en met april ruim 91 procent meer zonnepanelen geïnstalleerd. Het aantal nieuwe installaties steeg met 125 procent. Dat meldt Solarmagazine op basis van cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
641817158648aa575d42c4dc Coel Bis

Uit de nieuwste cijfers van het VEKA blijkt dat tot en met eind april 34.156 consumenten zonnepanelen installeerden. Dat is 91 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Het daarmee gemoeide omvormervermogen van 166,13 megawatt is zelfs 125 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022.

Voorlopige cijfers

Bovendien zullen de installatiecijfers voor de maand april nog, vermoedelijk fors, naar boven bijgesteld worden. De daadwerkelijke groei ligt dus hoger, omdat de cijfers voor 2022 vrijwel definitief zijn, terwijl die voor 2023 voorlopig en een eerste indicatie zijn.

Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid. 

Per vermogenscategorie

Onderstaande tabel bevat de in 2023 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Vermogenscat

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2023 als volgt:

Provincie

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023. 

Pv Installaties Nieuws

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties in de zakelijke markt (systemen groter dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023. 

Nieuwe Pv Vlaanderen

89 procent meer installaties

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in de periode januari-april van de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 89 procent is gestegen.

Installaties

66 procent meer vermogen

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 66 procent is gegroeid. Deze steeds grotere groei is in zijn geheel toe te schrijven aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 125 procent meer vermogen verwelkomde. In alle segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is in de voorlopige cijfers sprake van een krimp, waarbij opgemerkt moet worden dat veel zakelijke installaties door het verwerkingsproces pas maanden na inbedrijfstelling – met terugwerkende kracht – in de statistieken terug te zien zijn.

Meer Vermogen 1

800.000ste installatie in zicht

In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind april 2023 over 5.218,19 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 791.920 zonnepaneelinstallaties en daarmee heeft Vlaanderen afgelopen maand of mogelijk de 800.000e pv-installatie verwelkomd. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen. 

Evolutie Installaties

Bron: Solarmagazine.nl, 10 juni 2023

Eén reactie

  1. Met alle gevolgen van dien , hoe meer zonnepanelen hoe meer de omvormers het opgeven, heb nu al maanden constant uitval , dus veel hebben ze nog ni opgebracht , propeer maar de wassen als de zon schijnt ,

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)