Vlaamse regering vraagt Europa uitstel voor discussie over klimaatdoelen 2040

Energieminister Zuhal Demir vraagt de Europese Commissie namens de Vlaamse regering om de discussie over de CO2-reductiedoelstellingen voor 2040 uit te stellen. Het vizier moet volgens haar op de 2030-doelen.
637ce0e35761531b409237e6 Eu

‘De focus van de lidstaten moet de komende jaren liggen op het bereiken van de toch al ambitieuze doelstellingen voor 2030 door middel van concrete maatregelen’, luidt de inbreng van de Vlaamse regering van de Europese publieksconsultatie over de klimaatdoelstellingen voor 2040 die momenteel loopt. ‘De aard van deze uitdagingen op korte termijn rechtvaardigt volgens ons het uitstellen van de discussie over de doelstelling voor 2040.’

Verzekeren beschikbaarheid

De Europese Commissie wil voor de CO2-reductiedoelstelling voor het kalenderjaar 2040 komend jaar een voorstel doen. Binnen de Vlaamse regering werd afgelopen week formeel besloten de Europese Commissie te laten weten dat ze het een slecht idee vindt om de discussie over 2040 al op te starten. Daarbij wijst Vlaanderen erop dat elke lidstaat sinds enkele jaren al een langetermijnstrategie voor 2050 heeft.
‘De Vlaamse regering is van oordeel dat de eerste prioriteit van de Europese Commissie daarom moet liggen in het helpen van de lidstaten bij het versnellen van de transitie van geïmporteerde fossiele brandstoffen en het verzekeren van de beschikbaarheid van betaalbare energie, door de uitvoering van de overeengekomen dossiers’, staat in het formele bericht dat de regering vrijdag via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) indiende bij de Europese Commissie.

Constructief bijdragen

‘Als de timing rijp is, zal de Vlaamse Regering constructief bijdragen aan de discussies over het bepalen van de doelstelling voor 2040’, licht Demir toe. ‘Bij het vaststellen van de doelstelling voor 2040 moet echter een realistische benadering worden gevolgd, waarbij de juiste balans tussen ambities en haalbaarheid moet worden gevonden. Het is daarom essentieel dat de 2040-doelstelling rekening houdt met de specifieke omstandigheden van de lidstaten.’

Bron: Solarmagazine.nl, 27 juni 2023

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)