Vlaanderen bereikt mijlpaal 800.000 installaties met zonnepanelen

Vlaanderen heeft in de maand mei een mijlpaal bereikt: het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) registreerde de 800.000e zonnepaneelinstallaties. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van VEKA.
637ce0e35761535650923473 Studiovision Ilumen 220117 Lr 037 Sv5 8304 37 P 1080

Uit de nieuwste cijfers van het VEKA blijkt dat tot en met eind mei 44.442 consumenten zonnepanelen installeerden. Dat is 84 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Het daarmee gemoeide omvormervermogen van 215,31 megawatt is 113 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022.

Voorlopige cijfers

De installatiecijfers voor de maanden april en mei zullen nog naar boven bijgesteld worden, waarbij traditiegetrouw voor de meest recente maand de grootste correctie zal plaatsvinden. De daadwerkelijke groei ligt dus hoger, omdat de cijfers voor 2022 vrijwel definitief zijn, terwijl die voor 2023 voorlopig en een eerste indicatie zijn.
Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid.

Afkoeling

Ondanks dat opgemerkt moet worden dat het voor het tweede kwartaal om zeer voorlopige cijfers gaat, lijkt in Vlaanderen sprake te zijn van enige afkoeling van de residentiële zonne-energiemarkt. In het eerste kwartaal werden weliswaar 163 procent meer zonnepaneelinstallaties opgeleverd dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar is het aantal installaties met 44 procent gedaald.

Gemeten naar omvormervermogen zijn in het eerste kwartaal 217 procent meer zonnepaneelinstallaties opgeleverd dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar is het vermogen van die installaties weer met 38 procent gedaald.

Per vermogenscategorie

Onderstaande tabel bevat de in 2023 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

VermogenscategorieAantal installatiesVermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt44.328215,30 megawatt
10 tot 40 kilowatt541,19 megawatt
40 tot 250 kilowatt516,09 megawatt
250 tot 750 kilowatt83,25 megawatt
Groter dan 750 kilowatt15,00
Totaal44.442230,82 megawatt

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2023 als volgt:

ProvincieAantal installatiesVermogen (omvormer)
Antwerpen12.05462,50 megawatt
Limburg6.42434,29 megawatt
Oost-Vlaanderen10.07555,10 megawatt
Vlaams-Brabant8.00240,29 megawatt
West-Vlaanderen7.88738,65 megawatt
Totaal44.442230,82 megawatt

Per kalendermaand

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023.

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties in de zakelijke markt (systemen groter dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023.

83 procent meer installaties

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in de periode januari-mei van de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 89 procent is gestegen.

Grootte systeem (aantal installaties)20222023groei
Kleiner dan 10 kilowatt24.04844.328+84 procent
10 tot 40 kilowatt8954-39 procent
40 tot 250 kilowatt10551-51 procent
250 tot 750 kilowatt58+60 procent
Groter dan 750 kilowatt31-67 procent
Totaal24.25044.442+83 procent

71 procent meer vermogen

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 71 procent is gegroeid. Deze steeds grotere groei is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 113 procent meer vermogen verwelkomde. In 3 van de 4 segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is in de voorlopige cijfers sprake van een krimp, waarbij opgemerkt moet worden dat veel zakelijke installaties door het verwerkingsproces pas maanden na inbedrijfstelling – met terugwerkende kracht – in de statistieken terug te zien zijn.

Grootte systeem (vermogen in megawatt)20222023groei
Kleiner dan 10 kilowatt100,97215,31+113 procent
10 tot 40 kilowatt2,081,19-43 procent
40 tot 250 kilowatt10,826,09-44 procent
250 tot 750 kilowatt2,073,25+57 procent
Groter dan 750 kilowatt18,795,00-73 procent
Totaal134,73230,84+71 procent

800.000ste installatie geplaatst

In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind mei 2023 over 5.281,71 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 801.597 zonnepaneelinstallaties en daarmee heeft Vlaanderen in de maand mei, maar mogelijk zelfs al eerder, de 800.000e pv-installatie verwelkomd. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen.

Bron: Solarmagazine.nl, 1 juli 2023

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

nl_BENederlands (België)